Sökning: "Delat ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Delat ledarskap.

 1. 1. Hur fungerar delat ledarskap i praktiken? - En kvalitativ analys av chefers uppfattningar av delat ledarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Linnéa Nilsson; Julia Herlöfsson; [2021]
  Nyckelord :Delat ledarskap; Kommunikation; Chefer; Kvalitativ; Ledarperspektiv; Kön; För- respektive nackdelar; Fenomenografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskning kring delat ledarskap är begränsad, men arbetssättet blir allt vanligare. I dagens föränderliga samhälle som medför höga krav på chefer har det resulterat i att fler och fler chefer väljer att dela på ledarskapet. LÄS MER

 2. 2. Delat ledarskap som kompetensutvecklande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Karin Laurin; [2020]
  Nyckelord :Delat ledarskap; kompetensutveckling; pedagogik; praxisgemenskaper; sociala lärandeteorier.;

  Sammanfattning : Kraven på människors såväl yrkesmässiga som sociala kompetenser blir allt högre i syfte att skapa konkurrenskraftiga organisationer och verksamheter. En av de många uppgifter som axlas av svenska arbetsgivare är just att skapa och organisera förutsättningar för lärande och kompetensutveckling. LÄS MER

 3. 3. Kan chefers olikheter vara ett hinder i arbetet? – En forskningsstudie om delat ledarskap ur ett medarbetarperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Minela Ahmetovic; [2020]
  Nyckelord :Delat ledarskap; chefer; medarbetare; arbetssituation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Globalisering har resulterat i att fler förväntningar ställs på arbetsmarknaden och organisationer. Detta har medfört till att chefsrollen anses vara mer laddad än tidigare vilket ökar en chefs arbetsbelastning. LÄS MER

 4. 4. När det finns två att välja på : Sjuksköterskors upplevelser av att ha två chefer med delat ledarskap - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Pettersson; Emelie Rosander; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; delat ledarskap; ledarskap inom vården; två chefer; sjuksköterskor; medarbetarperspektiv; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Det blir allt mer vanligt med delat ledarskap inom vården. Det finns en del forskning om chefers upplevelser av delat ledarskap, men inte så mycket från medarbetarnas perspektiv. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att ha två chefer med delat ledarskap. LÄS MER

 5. 5. Konsultchefers samledarskap : Inom bemanningsföretag i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Olivia Ingman; Hana Kelmendi; [2020]
  Nyckelord :Consultant manager; co-leadership; shared leadership; situational leadership; staffing industry; staffing and recruitment company; Konsultchef; samledarskap; delat ledarskap; situationsanpassat ledarskap; bemanningsbranschen; bemanningsföretag;

  Sammanfattning : Bemanningsbranschen är en växande bransch som präglas av en speciell trepartsrelation mellan konsultchef, kund och konsult. Inom denna trepartsrelation formas ett samledarskap mellan konsultchef och kund som tillsammans har ett delat ansvar över en eller flera konsulter. LÄS MER