Sökning: "Delaware-effekt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Delaware-effekt.

 1. 1. Bolagsrättslig harmonisering och konkurrens inom EU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erica Lundh; [2020-05-17]
  Nyckelord :Bolagsrätt; EU-rätt; etableringsfrihet; Delaware-effekt; race to the bottom; race to the top; harmonisering; regelkonkurrens;

  Sammanfattning : Diskussionen om bolagsrättslig konkurrens kan orsaka en Delaware-effekt respektive ett race to the bottom inom EU tog fart för 20 år sedan då Centros-domen avkunnades. De som hävdar att bolagsrättslig konkurrens mellan medlemsstaterna är ofördelaktigt menar att det finns behov av mer omfattande harmonisering för att undvika att bolagsrätten urvattnas. LÄS MER

 2. 2. Bolags etableringsfrihet inom EU

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Chantal Bålhjelm; [2007-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många medlemsstater inom EU tillämpar idag sätesprincipen. Denna princip innebär att bolag lyder under den bolagsrättsliga lagstiftning som gäller där bolaget har sitt säte (styrelse, huvudkontor, huvudsaklig verksamhet etc. LÄS MER

 3. 3. A Possible European Delaware : Can the European Private Company Prevent It?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Karolina Karlsson; [2006]
  Nyckelord :Regulatory competition; European Delaware; Regelverkskonkurrens; Europeiskt Delaware;

  Sammanfattning : The European market is constantly changing and business across national borders is be-coming a daily feature. Companies no longer settle for trading within their own national borders and perhaps cannot even afford to restrict themselves to such a small area if they wish to expand. LÄS MER