Sökning: "Delegation"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade ordet Delegation.

 1. 1. Tillitsbaserad styrning och ledning : Vad behöver vi göra för att vara en myndighet i vår samtid?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Karlsson Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Trust; Public authorities; Democracy; Governance; Institutions;

  Sammanfattning : A new reform was introduced by the Swedish government in 2016 called Tillit i styrning. This reform looked for a new way to govern the public sphere, from local- to national level by introducing the concept of trust. Different projects and round tables were coordinated by Tillitsdelegationen, who was the delegation in charge of the reform. LÄS MER

 2. 2. Key Performance Indicators - Förfina, förändra eller ta bort : En kvalitativ studie om förändringsprocessen av KPI:er och samspelet mellan chefer och gruppledare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Bäckström; Isabelle Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Key performance indicators KPI ; Performance measurements; Team; Manager; Agent theory; Performance measurement system PMS .;

  Sammanfattning : Title: Key Performance Indicators - Refine, adjust or remove Level: Final assignment for bachelor's degree in business administration. Author: Isabelle Nilsson and Maria Bäckström  Supervisor: Niklas Bomark Date: Autumn - 20  Aim: The aim of this study is to seek understanding of how the change process of KPIs works and whether information asymmetry and conflicts of interest can arise in the interaction between managers and group leaders in process. LÄS MER

 3. 3. När ska polismannen få bestämma själv? : En studie kring förundersökningsledning och beslutsdelegation inom Polisen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Martin Johannesson Rosell; Alexander Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This qualitative essay was aimed to investigate the legal aspects regarding preliminary police investigation. Furthermore, the study also intended to research the decentralization of decision making within the Swedish police force. The study set its focus on the delegation of coercive methods used in certain crime investigations. LÄS MER

 4. 4. Att delegera eller inte? : En litteraturstudie om sjuksköterskors uppfattningar av patientsäkerhet inom hemsjukvård i samband med delegering.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Mira Andiani; Erika Baludda; [2021]
  Nyckelord :Delegering; hemsjukvård; patientsäkerhet; sjuksköterskor; uppfattning;

  Sammanfattning : Background: The health care system is facing a dilemma because of theincreasing demand of care and as well as the shortage of graduate level nurses andnurses with specialization. Earlier studies show that the shortage of nurses has ledto the necessity of delegating tasks to unlicensed health care personnel. LÄS MER

 5. 5. Rådgivande styrelse i ett svenskt privat aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nando Basic; [2021]
  Nyckelord :anvisningsrätt; delegation; shadow director; de facto-director;

  Sammanfattning : .... LÄS MER