Sökning: "Delegeringsprocess"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Delegeringsprocess.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemsjukvård : - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Caroline Engström; Camilla Petersson; [2020]
  Nyckelord :Delegation process; Nursing Care; Qualitative content analysis; Safe care; Unlicensed personnel; Delegeringsprocess; Kvalitativ innehållsanalys; Omvårdnad; Säker vård; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad eller motsvarande och omfattar medicinska insatser, rehabilitering, habilitering och omvårdnad. Allt mer avancerad sjukvård sker idag i patienternas hem där icke legitimerad personal utför en stor del av omvårdnadsuppgifterna. LÄS MER

 2. 2. Delegering av medicinska uppgifter i hemsjukvården : distriktssköterskans upplevelser med patientsäkerheten i fokus

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sebastian Salazar; Emelie Svanberg; [2019]
  Nyckelord :delegering; patientsäkerhet; hemsjukvård; distriktssköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Hemsjukvård innebär vård som ges i patientens hem och omfattar medicinska insatser, rehabilitering, habilitering och omvårdnad. Vården genomförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av annan vårdpersonal som har blivit delegerad att utföra en särskild medicinsk uppgift. LÄS MER

 3. 3. Delegering och tillsättning av ledningsgrupp i småföretag : en empirisk studie av ett småföretag i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Sjöberg; Oskar Bystedt; [2017]
  Nyckelord :Småföretag; överväganden; entreprenören; ledningsgrupp; kommunikation; delegering;

  Sammanfattning : Småföretagen i Sverige har fått en ökad betydelse för den svenska ekonomin och under de senaste 25 åren har fyra av fem jobbtillfällen skapats av småföretag. Antalet småföretag ökar men ändå är det få som överlever de första åren. LÄS MER

 4. 4. Ansvars- och Kontrolldelegering i Mikrobryggerier vid Tillväxt : En fallstudie av Ängö Kvartersbryggeri

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Magnus Henriksson; [2016]
  Nyckelord :Delegering; Tillväxt; Managerial Discretion; Mikrobryggerier; Förändring;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ämnet som behandlas i denna studie hanterar relationen mellan företagsledning och ägare och eventuella problem som kan uppstå internt i små företag när de genomgår en intensiv tillväxtprocess, och relaterat till detta fall med fokus på hur och varför ägare och ledning måste delegera ansvar och operativ kontroll till andra i företaget. Genom att undersöka hur en delegeringsprocess av ansvar och operativkontroll skett eller inte i olika mikrobryggerier, hur stor handlingsfrihet och inflytande företagsledare har tilldelats eller blivit begränsade, ska studien undersöka huruvida mikrobryggerier bör bemöta ansvarsdelegering i skeden av tillväxt. LÄS MER