Sökning: "Deler Khoshnaw"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Deler Khoshnaw.

  1. 1. Marknadsintroduktion i privat vs offentlig sektor

    M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

    Författare :Deler Khoshnaw; Konstantinos Tziovas; [2018]
    Nyckelord :Private sector; public sector; customer; competitor; segment; Privat sektor; offentlig sektor; kund; konkurrent; segment;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att marknadsundersöka och identifiera nya kundmarknader samt konkurrenter inom den privata sektorn för företaget Green Landscaping AB i Stockholm. Genom intervju av företagets befintliga kunder tillsammans med teorin, kunde företagets olika marknadssegment och dess konkurrenter identifieras och jämföras. LÄS MER