Sökning: "Deliberate practice"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Deliberate practice.

 1. 1. HANDLEDNING I UTBILDNINGSTERAPI : STUDENTERS EGNA BERÄTTELSER OM ATT HANDLEDAS UTIFRÅN DELIBERATE PRACTICE, FEEDBACK INFORMED TREATMENT OCH SELF-COMPASSION.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Susanne Axelsson; Sara Kihlberg; [2019]
  Nyckelord :Supervision; Student Therapists; Deliberate Practice; Feedback Informed Treatment; Self-Compassion; Working life; Handledning; Studentterapeuter; Deliberate Practice; Feedback Informed Treatment; Self-compassion; Arbetsliv;

  Sammanfattning : Sjukskrivningstalen är höga bland terapeuter och handledning ses som ett viktigt stöd i både utbildning och yrkesutövning. Trots det så har få metoder fokuserat på terapeuters egna upplevelse av handledning. LÄS MER

 2. 2. Självreglerat lärande hos unga ishockeyspelare : En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anton Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Ice hockey; Deliberate practice; Self-regulated learning; SRL; Motivation; Ishockey; Deliberate practice; Självreglerat lärande; SRL; Motivation;

  Sammanfattning : För att nå en hög nivå av expertis inom sporten ishockey så krävs det att spelare har mycket goda och specifika motoriska, fysiologiska och psykologiska färdigheter. Tidigare forskning på unga elitsatsande fotbollsspelare har visat att de som nått en hög nivå, har en högre grad av självreglerat lärande. LÄS MER

 3. 3. Kan självreglerat lärande vara ett verktyg för att nå toppen? : En kvantitativ studie kring samband mellan självreglering och nivå i simning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Christoffer Andersson; [2019]
  Nyckelord :tränarlänksimning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan svenska junior- och seniorsimmares nivå (mätt i FINA poäng), simmarnas bakgrund (träningstimmar, ålder och tävlingserfarenhet) och självregleringsförmåga. Självreglering består av de sex aspekterna planering, ansträngning, self-efficacy, monitorering, reflektion och utvärdering. LÄS MER

 4. 4. Framväxande strategi i praktiken - En kvalitativ fallstudie av den strategiska utvecklingsprocessen i en stor organisation under ett entreprenöriellt styre

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Hultén; Patric Björn; [2017-08-30]
  Nyckelord :Strategy development; Deliberate and Emergent Strategy; Strategy in practice; Strategic management; Entrepreneurial Strategy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. WHOSE PEACE? ”A content of ideas analysis of the underlying norms of democratic involvement in peacemaking – as improvers of circumstances for legitimate peace processes, or as complicating idealist norms.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ludwig Prytz; [2017-08-18]
  Nyckelord :Peacemaking; democracy; legitimate statehood; inclusion; exclusion; Colombia; Northern Ireland; content idea-analysis; negotiation;

  Sammanfattning : In peacemaking, methods of inclusion are extensively pushed for with the main motivationthat it gives the peace process a greater legitimacy. But exclusion is also deemed necessary as it is required to reach an agreement without getting it spoiled by extremists. LÄS MER