Sökning: "Delil Dölcü"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Delil Dölcü.

  1. 1. En flödesanalys hos Saltå Kvarn - med fokus på två produkter

    Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

    Författare :Delil Dölcü; Linus Nordin; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna rapport har varit att studera produktionsflöden i företaget Saltå Kvarn. Efter ett tidskrävande avgränsning i företaget hittades det till slut vilka två produkter som skulle analyseras. Dessa två produkter är röda linser 500 g och russin 500 g. LÄS MER