Sökning: "Delirium"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Delirium.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors arbete med intensivvårdsdelirium

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Mattsson; Anna Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Bedömningsskalor; intensivvård; intensivvårdssjuksköterskor; intensivvårdsdelirium; konfusion; omvårdnad; utbildning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har visat att intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) drabbar upp till 80 % av alla intensivvårdspatienter, tillståndet är svårt att förutse och att vårda. Detta kan leda till stora konsekvenser för patient, anhörig och vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Beskrivning av sjuksköterskors erfarenhet och kunskap vid vård av patienter med delirium : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Ansari; Lina Bodin; [2019]
  Nyckelord :delirium; erfarenhet; kunskap; vårdande; delaktighet; attityd; stress; utbildning;

  Sammanfattning : Delirium är en allvarlig komplikation hos främst äldre men drabbar även alla åldrar. Delirium är i sig associerat med en sämre prognos och högre mortalitet, innebär ofta en längre vårdtid samt utgör många gånger ett stort obehag för patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan känner igen delirium och vet hur det ska handläggas. LÄS MER

 3. 3. Hur kan störd sömn påverka delirium? : En litteraturstudie om sambandet mellan sömnkvalitét, sömnstörningar och delirium.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofie Haagensen; Elin Hallgren; [2019]
  Nyckelord :Sömn; Intensivvård; Sömnstörningar; Delirium; Intensivvårdsavdelningar; Förebyggande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans förebyggande och lindrande omvårdnadsåtgärder för patienter med konfusion : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lena Odell; [2019]
  Nyckelord :Konfusion; Omvårdnad; Prevention; Slutenvård; Vuxna;

  Sammanfattning : Konfusion, även kallat delirium, innebär en cerebral svikt med snabbt insättande, och yttrar sig i form av uppmärksamhets- och medvetanderubbning. Konfusion är ett vanligt tillstånd isamband med akut sjukdom, med riskfaktorer som hög ålder, infektioner, sepsis och multimedicinering. LÄS MER

 5. 5. Postoperativ agitation och delirium hos barn efter generell anestesi Interventioner som minskar respektive ökar förekomsten

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ingrid Johansson; Erik Johnsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER