Sökning: "Delirium"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Delirium.

 1. 1. Peroperativa riskfaktorer för utveckling av postoperativt delirium vid hjärtkirurgi : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sandra Olsson; Katarina Stenvik; [2020]
  Nyckelord :Cardiac surgery; literature study; Postoperative delirium; nurse anesthesia; nursing; preoperative risk factors; Anestesisjuksköterska; hjärtkirurgi; litteraturstudie; omvårdnad peroperativa riskfaktorer; postoperativt delirium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativt delirium (POD) är en allvarlig komplikation till hjärtkirurgi och anestesi. Det är ett akut konfusionstillstånd som orsakar lidande för patienter och anhöriga. Det associeras med många negativa konsekvenser som förlängd sjukhusvistelse, ökad dödlighet och nedsatt kognitiv och funktionell återhämtning. LÄS MER

 2. 2. Att minska postoperativt delirium hos äldre En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefine Holm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att förebygga akut konfusion hos patienter som har genomgått kirurgi : - en kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Hansson; Isabelle Wolnievik; [2020]
  Nyckelord :Delirium; Prevention; Nursing care; Postoperative; Surgery.; Akut konfusion; prevention; omvårdnadsåtgärder; postoperativt; kirurgi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut konfusion är ett vanligt tillstånd hos patienter som genomgått kirurgi och innebär att patientens kognitiva förmåga är nedsatt. Forskning visar att patienter som drabbas av akut konfusion efter ett kirurgiskt ingrepp har högre mortalitet och resulterar i ett lidande för patienten med allvarliga komplikationer. LÄS MER

 4. 4. Delirium : Constructing a Narrative : An investigation into compositional technique

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Christopher Moriarty-Pearson; [2020]
  Nyckelord :Delirium; construction; narrative; world-building; compositional; technique;

  Sammanfattning : This thesis explores the topic of narrative in the context of musical composition. Narrative based music will be presented in relation to three ethical questions of Criticism, Commonality and Metaphor, communicated to the listener through the medium of narrative. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre patienter med förvirringstillstånd : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ewelina Filipek; Marim Nazari; [2020]
  Nyckelord :delirium; sjuksköterska; upplevelse; äldre; vård;

  Sammanfattning : Delirium kännetecknas av en akut störning av uppmärksamhet och medvetenhet, med ytterligare förändringar i kognition. Förekomsten av delirium inom slutenvård är hög, särskilt hos äldre som oftast resulterar i längre sjukhusvistelser och större kostnader för hälso- och sjukvården. LÄS MER