Sökning: "Delningsekonomin"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Delningsekonomin.

 1. 1. Förenklad beskattning inom Delningsekonomin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Gina Gruneau; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; Gigekonomi; Beskattning;

  Sammanfattning : Delningsekonomins framväxt i samhället har skett i takt med digitaliseringen och anses bidra med såväl sysselsättning som ett effektivare resursanvändande. Vad delningsekonomin är finns inte klart definierat, men i denna uppsats åsyftas privatpersonersom via en digital plattform får kontakt med varandra och delar underliggande resurser i form av tjänster eller uthyrning av diverse materiella ting. LÄS MER

 2. 2. Sharing is caring?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hanna Skogersson; Frida Svensson; [2020]
  Nyckelord :​Konsumtion; konsumtionsbeteende; delningsekonomi; delningstjänster; motivation; motstånd; sociala normer; moraliska normer; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Idag konsumeras det som aldrig förr, samtidigt som hållbarhetsfrågan tar allt större utrymme i debatten kring konsumtion. Det har lett till att konsumenten söker efter andra konsumtionsalternativ, ur vilket fenomenet delningsekonomin har växt fram. LÄS MER

 3. 3. Smarta Kartan, en möjlig lösning? : En kvalitativ studie om att främja delningsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Frida Tollqvist; Malin Väringstam; [2020]
  Nyckelord :Cross-sector partnerships; Sharing Cities Sweden; sharing economy; platform governance; Delningsekonomi; digitala verktyg; samverkan; Sharing Cities Sweden; partnerskap;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har fokus riktats mot hur vi med gemensamma åtaganden kan bidra till ett mer hållbart samhälle. En del i utvecklingen handlar om att främja mer hållbara konsumtionsmönster, där det nationella programmet Sharing Cities Sweden finansierar olika delningsprojekt som ska hjälpa invånarna dela mer och konsumera mindre. LÄS MER

 4. 4. Hur kommunicerar ni för att attrahera användare? : En kvalitativ studie om hur delningsekonomiföretag kommunicerar med användare i sociala medier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ellinor Lundgren - Eneheim; Paulin Orlander Arvola; [2019]
  Nyckelord :Sharing economy; Social media; Social media communication; The consumer journey; Attracting users; Delningsekonomi; Sociala medier; Kommunikation; Kundens köpprocess; Attrahera användare;

  Sammanfattning : Delningsekonomiföretag kännetecknas av digitala plattformar vars värde ökar med antalet användare. Tidigare forskning har dock visat på att svårigheter existerar angående vem, samt vilka kanaler marknadskommunikationen ska ske genom för att nya användare ska attraheras. LÄS MER

 5. 5. Delningsekonomi på mellanstora städers villkor : Styrning och planering av delningsekonomi i Umeå

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesper Kramers; [2019]
  Nyckelord :Sharing Economy; Urban Governance; Public-Commons Partnership;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how local administrations in mid-sized cities can govern and plan for the sharing economy. To explore this, a case study of Umeå municipality's work on the sharing economy is carried out. LÄS MER