Sökning: "Deltagande workshop"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Deltagande workshop.

 1. 1. Den grafiska designern i kollaboration med användare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ian Harrysson; [2019]
  Nyckelord :Användare; Co-design; Participatory Design; Användarcentrerad design; Grafisk design; Deltagande workshop;

  Sammanfattning : Utformningen av grafiska kommunikationshandlingar grundar sig ofta på en grafisk designers konstnärliga och intuitiva förmåga, vilket skapar litet till inget utrymme för inkludering av användaren i utvecklingen av en designlösning. Samtidigt tar användarcentrerade metoder en allt större plats inom design och designforskning, ett område där grafisk design verkar ligga efter andra designpraktiker. LÄS MER

 2. 2. Omställningsarbete i stora maskiner : En fallstudie gjord hos SMT, Sandviken Hot, Sandvik AB.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Linda Tångeryd; [2019]
  Nyckelord :SMED; Ställtidsreduktion; Shigeo Shingo; produktionsplanering; Lean; Förbättringsarbete; TPS; TPM; Muda;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka orsaker till varierande ställtider och klargöra hur relationen mellan ställtider och tillgänglighet påverkar produktionsplaneringen.  I dagsläget söker tillverkningsföretag efter metoder för att öka effektiviteten inom produktionen i syfte att öka flexibilitet mot kund samt konkurrenskraft mot rådande marknad. LÄS MER

 3. 3. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 4. 4. Participatory climate research : impacts on the medium-sized city Kota, India

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Viktoria Karlsson; Emma Mörlin; [2019]
  Nyckelord :Participatory research; climate change; joint knowledge production; India;

  Sammanfattning : This thesis aims at increasing knowledge about climate research in developing countries and how research can be constructed, implemented and evaluated to be useful for local capacity building and climate action. This has been achieved by studying a concrete research project in Kota, India. LÄS MER

 5. 5. Ungas plats i offentlig miljö : om att göra, hänga och skapa i det gemensamma rummet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellinor Portinson; [2019]
  Nyckelord :ungdomar; offentlig miljö; hälsa; kreativitet; identitet; planering; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Studien behandlar ungdomars användande och behov av offentlig utomhusmiljö i en svensk mellanstor stad. Med utgångspunkt i teorier om människans samverkan med sin omgivning, undersöks ungdomars plats- och meningsskapande i relation till deras trivsel och välbefinnande på offentliga platser. LÄS MER