Sökning: "Deltagarjournalistik"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Deltagarjournalistik.

 1. 1. ”Varför är det så tyst från Tegnell för tillfället? Har han blivit sjuk?” - En kvantitativ innehållsanalys av deltagarjournalistiken i Aftonbladets liveflöde om coronapandemin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnea Olsson Magnholt; Vilma Stockvall Carlsson; [2021-02-05]
  Nyckelord :Aftonbladet; deltagarjournalistik; krisjournalistik; liveflöde; coronapandemin; Aftonbladet; participant journalism; crisis journalism; live feed; corona pandemic;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the live feed used on Aftonbladet’s website during thecorona pandemic and investigate how inviting the audience to participate with their owncontent affects the crisis journalism. This will be done by quantitatively analyzing thereaders’ and journalists’ posts in Aftonbladet´s live feed about the corona pandemic that wasstarted on February 24th, 2020. LÄS MER

 2. 2. Snyft, bortförklaringar & offerkoftor : En kvalitativ textanalys av TV4:s kommentarsfält på Facebook under Paolo Robertos erkännande av sexköp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Magnér; Emelie Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Comment section; Discourse; Participatory journalism; Text analysis; Sex purchase; Kommentarsfält; Diskurs; Deltagarjournalistik; Textanalys; Sexköp;

  Sammanfattning : Den 14 maj 2020 tillbringade Paolo Roberto kvällen i en lägenhet på Östermalm i Stockholm med en kvinna från ett av Europas fattigaste länder och greps på bar gärning i en polisrazzia. Stjärnkocken, skådespelaren och programledaren erkände sig skyldig till sexköp. LÄS MER

 3. 3. Länkskatt och uppladdningsfilter : analys av mediedebatten om förslaget till upphovsrättsdirektiv för EU:s inre digitala marknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Jessika Nord; Desiree Monsen; [2019]
  Nyckelord :Opinionsjournalistik; EU; Konvergenskultur; Upphovsrätt; Yttrandefrihet; Demokrati; Internet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar mediedebatten om EU:s förslag till direktiv om upphovsrätt för den digitala inre marknaden, “Directive on copyright in the digital single market”, med fokus på artikel 11 och 13, vanligtvis omdebatterade som “länkskatt” och “uppladdningsfilter”. Med hjälp av teorier om konvergenskultur, deltagarjournalistik och deliberativ demokrati har vi med metoden textanalys undersökt debattartiklar för att ta reda på vilka argument som fördes i mediedebatten. LÄS MER

 4. 4. Journalister, en överflödig yrkesroll? : En kvalitativ studie om den förändrade lokaljournalistens yrkesroll.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Boström; [2016]
  Nyckelord :Digitized journalism; Participatory journalism; Citizen journalism; News evaluation; Digitaliserad journalistik; Deltagarjournalistik; Medborgarjournalistik; Nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom kvalitativa intervjuer, som ställs i ett jämförande perspektiv, för att svara på frågeställningen:Uppsatsen kommer att utgå från teorier som är applicerbara inom journalistyrket inom en organisation. Teorier kommer vara nyhetsvärdering, vad är det som gör en nyhet till en nyhet. LÄS MER