Sökning: "Demand Side Response"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Demand Side Response.

 1. 1. Laststyrning av elvärmesystem i småhus i ett lokalt elnät med effekttaxa : Beräkning av ekonomiska konsekvenser för nätägaren och en utblick mot sårbarheter i smarta elnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Mari Rosenkvist; [2021]
  Nyckelord :demand response; direct load control; network tariff; smart grid security; efterfrågeflexibilitet; direkt styrning; elnätstariff; IT-säkerhet i smarta elnät;

  Sammanfattning : Smarta elnät nämns ofta som ett sätt att hantera ökad elektrifiering av transporter och industri och en växande andel väderberoende elproduktion. Ett syfte med det här examensarbetet är att studera möjliga följder för lokalnätägaren Sala-Heby Energi Elnät AB, om småhuskunder använder smart styrning av elvärmesystem för att sänka sina elnätsfakturor. LÄS MER

 2. 2. Techno-economic Potential of Customer Flexibility : A Case Study

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Maryan Bouraleh; [2020]
  Nyckelord :district heating; demand-side management; customer flexibility; thermal inertia; virtual storage; thermal energy storage; load shifting; space heating; multi-family dwellings; demand response; fjärrvärme; efterfrågesidahantering; kundflexibilitet; termisk tröghet; virtuell lagring; v¨armeenergilagring; lastförskjutning; byggnadsuppvärmning; flerfamiljshus; demand response;

  Sammanfattning : District heating plays a major role in the Swedish energy system. It is deemed a renewable energy source and is the main provider for multi-family dwellings with 90 %. Although the district heating fuel mix consists of majority renewables, a share of 5 % is provided from fossil fuels. LÄS MER

 3. 3. Isolated Single-Stage Interleave Resonant PFC Rectifier with Active and Novel Passive Output Ripple Cancellation Circuit

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Abidemi Oluremilekun Eleyele; [2020]
  Nyckelord :single-stage AC DC converter; bridgeless power factor correction PFC rectifier; active passive ripple cancellation; zero current switching ZCS ; zero voltage switching ZVS ; Electric vehicle EV charger; LLC;

  Sammanfattning : With the increasing demand for fast, cheaper, and efficient power converters come the need for a single-stage power factor correction (PFC) converter. Various single-stage PFC converter proposed in the literature has the drawback of high DC bus voltage at the input side and together with the shift to wide bandgap switches like GaN drives the converter cost higher. LÄS MER

 4. 4. A new strategic overcome of the challenges inherent to the role of the aggregator in the Italian balancing market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Antonio Pondini; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The European Union is currently driving forward the development of an energy model that is more reliant on renewable supply. Indeed, recent European Commission figures estimate a renewable penetration of 50% by 2030. LÄS MER

 5. 5. Economic MPC for a Flemish household with PV and a heat pump

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Vicenc Calduch Jornet; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The energy consumption of the building sector accounts for 40% of the global use, most ofwhich are employed for Heating, Ventilation, and Air-Conditioning, together with WaterHeating. In 2016, the European residential sector represented 25.4% of the final energyconsumption with households using up to 80% of it to meet the heating demands. LÄS MER