Sökning: "Dematerialization"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Dematerialization.

 1. 1. LCA av musikstreaming : Utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jussi Kangas; Ella Söderberg; [2019]
  Nyckelord :LCA; IKT; Spotify; Streaming; Hållbarhet; Funktionell enhet; Avgränsningar; Direkta effekter; Indirekta effekter; Strukturella effekter;

  Sammanfattning : Streaming av musik har blivit ett vanligt sätt att konsumera musik på i Sverige. Vidare är Spotify en av de största leverantörerna av musikstreaming i Sverige men också globalt. Att utföra livscykelanalyser (LCA) av IKT-tjänster är ett nytt område där riktlinjerna fortfarande utformas. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens effekter : En fallstudie på LRF Konsult

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ebba Pålsson; Amanda Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; value creation processes; customer value; impact; effect; management control.; Digitaliseringen; värdeskapande processer; kundvärde; påverkan; effekt; verksamhetsstyrning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen är en enorm drivkraft som påverkar alla organisationer vilket leder till förändringar i hur värde skapas och upplevs samt hur verksamheter styrs. Digitaliseringen har lett till ökad konkurrens vilket sätter press på organisationer anpassnings och förändringsförmåga för att kunna bibehålla konkurrensfördelar genom att skapa mer kundvärde. LÄS MER

 3. 3. Developing Common Questions about Integrated Product Service Engineering (IPSE), Ecodesign and Engineering Education

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Industriell ProduktionTekniska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Industriell ProduktionFilosofiska fakulteten

  Författare :Uday Ahmed; Priscilla Ayo; [2015]
  Nyckelord :Integrated Product Service Engineering IPSE ; Ecodesign; sustainability; Engineering Education and Design for Environment;

  Sammanfattning : In the recent years, more and more manufacturing firms recognize the benefit of providing products together with related services with an aim to gain higher profits as compared to supplying products without additional services. On the other hand, the competition in the global markets has been increased dramatically through increased sales of services in order to gain additional value for their products. LÄS MER

 4. 4. Från bokomslag till digital bokbild: Materialitet, funktion och teknik på tröskeln till den digitala boken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Shu-Chin Hysing; [2013]
  Nyckelord :Media History; Materiality; Digital Book Cover; E-book; Paratext; Publishing; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The focus of this study is the digital representation of the book cover. It discusses the impact of technology on materiality and function of digital book covers based on theoretical perspectives from the materiality of the book, paratexts and media history. LÄS MER

 5. 5. THE NETHERLANDS AND FOREIGN TRADE EMBODIED ENERGY: A DECOMPOSITION ANALYSIS OF STRUCTURAL AND TECHNICAL EFFECTS

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Rutger Armand Willem De Graaf; [2011]
  Nyckelord :Keywords: Energy; Foreign trade; Environmental Kuznets Curve; Dematerialization; Energy intensity; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines whether there exists any causal relationship between foreign trade and declining energy intensity in the Netherlands. In other words, does the Netherlands outsource its energy intense industries to less developed countries rather than solve them internally? No significant causal relationships is found between international trade and declining energy intensity, since the Netherlands has long been a net exporter of embodied energy and continued to be so until 2005. LÄS MER