Sökning: "Demens arbetsterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Demens arbetsterapi.

 1. 1. Arbetsterapeutiska interventioner för personer med demens och dess betydelse i dagliga aktiviteter : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sara Lindén; Filip Sellén; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; åtgärder; aktiviteter i det dagliga livet; neurodegenerativa tillstånd; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Demens är en växande sjukdom världen över. Vid demens kan den drabbade få svårigheter att utföra aktiviteter i det dagliga livet på samma sätt som innan sjukdomen. Arbetsterapeuter arbetar med att hjälpa personer med demens att öka eller bibehålla funktioner i dagliga aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Vardagsteknik och tekniska hjälpmedel som arbetsterapeutisk intervention för personer med demens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Christina Hindenburg; [2018]
  Nyckelord :demens; vardagsteknik; tekniska hjälpmedel; arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med demens kommer att stiga i framtiden och behovet av tekniska hjälpmedel och vardagsteknik kan då bli allt mer angeläget för att personer med demens ska kunna klara sig i sin vardag. Syfte: Att kartlägga hur arbetsterapeutiska interventioner som använder vardagsteknik och tekniska hjälpmedel främjar eller hindrar aktiviteter i vardagliga livet hos personer med demens. LÄS MER

 3. 3. Möjliggöra aktivitet för personer med demens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Carl-Tomas Stenberg; Tobias Westermark; [2017]
  Nyckelord :Aktivitet; Arbetsterapi; Intervention; MOHO; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en komplex funktionsnedsättning som kommer ha en prevalens på 130 miljoner år 2050. Den ökade förekomsten av demens ställer krav på team som jobbar inom vården. Teamen inom vården kommer att behöva samarbeta effektivt och jobba med aktivitetsbaserade interventioner som bevisats vara kostnadseffektiva. LÄS MER

 4. 4. Upplevd aktivitetsbalans hos anhöriga till personer med demens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Hampus Mellgren; Christopher Verngren; [2017]
  Nyckelord :Aktivitet; Aktivitetsbalans; Anhörig; Demenssjukdom; Hälsa; Meningsfullhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdomar ökar kraftigt och anhöriga till dessa påverkas i vardagen på olika sätt, vilket kan påverka deras hälsa. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans hos anhöriga till personer med demens. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie av hur arbetsterapeuter arbetar med personer som har mild kognitiv svikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Valon Muriqi; Petter Lönn; [2014]
  Nyckelord :MCI; arbetsterapi; förhållningssätt; arbetsprocess; bedömningsinstrument; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Mild cognitive impairment (MCI) är ett syndrom som kan leda till demens och som kostar samhället stora summor varje år. Det finns många studier om vad MCI är, men få studier finns som fångat upp arbetsterapeuters tankar och funderingar med att arbeta med denna patientgrupp. LÄS MER