Sökning: "Demenssjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 847 uppsatser innehållade ordet Demenssjukdom.

 1. 1. Användning av läkemedel mot sömnstörningar bland personer med demenssjukdom - En analys av registerdata över läkemedel som hämtats ut på apotek

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Zahra Jabri; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom: en allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Osman Mariam; Okbay Searet; [2022]
  Nyckelord :General litterature reviw; health; mealenvironment and people with dementia; Allmän litteraturöversikt; hälsa; måltidsmiljö och personer med demenssjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltidsrelaterade svårigheter förekommer hos personer med demenssjukdom. Måltidsrelaterade svårigheter bidrar till att personerna inte får ett optimalt intag av mat och dryck. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om måltidsmiljöns betydelse för att främja hälsa hos personer med demenssjukdom. LÄS MER

 3. 3. Musikens betydelse vid omvårdnad av personer med demenssjukdom på särskilt boende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Evelina Liefvergren; Hind Satib; [2022]
  Nyckelord :Demenssjukdom; BPSD; Musik; Särskilt boende; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Demenssjukdomar är en grupp av kognitiva sjukdomar som i dagsläget inte går att bota. Förekomsten av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) är hög hos personer med demenssjukdom och har ofta en negativ inverkan på livskvalitén. LÄS MER

 4. 4. Måltidssituation för patienter med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vilma Götemo; Matilda Omnell; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: More elderly people suffer from dementia, which means that more people need to be cared for in nursing homes. Dementia has consequences that give cognitive impairment. One of these cognitive impairments affects food intake and can lead to malnutrition. LÄS MER

 5. 5. Att vårda personer med demens : Sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Raghad Al Mashhadani; Helen Meijer; [2022]
  Nyckelord :kognitiv svikt; personalbrist; personcentrerad omvårdnad; resurser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En åldrande befolkning innebär ökat antal personer med demenssjukdomar. Det är av stor vikt att sjuksköterskor har tillräcklig kompetens för att ge god vård i vårdandet av personer med demens. LÄS MER