Sökning: "Dementia diseases"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Dementia diseases.

 1. 1. Gamified CoGNIT: cognitive assessment with added game elements : Gamification of medical examination

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Carlsson; Sebastian Vusak; [2020]
  Nyckelord :gamification; idiopathic normal pressure hydrocephalus; CoGNIT; per-formance; user experience; spelifiering; idiopatisk normaltryckshydrocefalus; CoGNIT; prestanda; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Background. CoGNIT is a computerized test battery for cognitive assessment, used in diagnosing and treating patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus (INPH). The disorder causes symptoms of dementia, among other things. Apart from other diseases with similar symptoms, like Alzheimer’s, INPH can be countered. LÄS MER

 2. 2. Potential Neurophysiological Biomarkers for the Diagnosis of Age-related Neurodegenerative Diseases

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Veronika Marková; [2020]
  Nyckelord :dementia; Alzheimer’s disease; frontotemporal dementia; TMSevoked potentials; motor-evoked potentials; mild cognitive impairment; aging; diagnosis;

  Sammanfattning : The global population with dementia is rapidly increasing around the world.The major risk factor for dementia is aging. There is currently no treatmentavailable and the cost of symptomatic treatment is high. LÄS MER

 3. 3. Automatic Differential Diagnosis Model of Patients with Parkinsonian Syndrome : A model using multiple linear regression and classification tree learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik; Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Rakel Löwe; Ida Schneider; [2020]
  Nyckelord :PET; Parkinsonism; Parkinsonian syndrome; multilinear regression; classification tree;

  Sammanfattning : Parkinsonian syndrome is an umbrella term including several diseases with similar symptoms. PET images are key when differential diagnosing patients with parkinsonsian syndrome. In this work two automatic diagnosing models are developed and evaluated, with PET images as input, and a diagnosis as output. LÄS MER

 4. 4. VÅRDMILJÖNS BETYDELSE FÖR LIVSKVALITETEN HOS DEMENSSJUKA PERSONER PÅ SÄRSKILT BOENDE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hiba Kweik; Emma Clausen; [2020]
  Nyckelord :anhöriga; demens; kvalitativ forskning; personal; särskilt boende; vårdmiljö; Relatives; dementia; care environment; nursing home; qualitative review; staff;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider ca 50 miljoner människor av demens, de flesta är över 65 år. Demenssjukdom är ett paraplybegrepp för olika sjukdomar som drabbar hjärnan och orsakar nedsatt minne- och tankeförmåga. Personer med demens visar olika symptom beroende på var i hjärnan skadan sitter. LÄS MER

 5. 5. Vårdhund som omvårdnadsåtgärd och dess effekter på demenssjuka personer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Monika Motyczynski; Niklas Chiglinsky; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Djurassisterad terapi; Effekter; Kvantitativ litteraturstudie; Omvårdnadsåtgärd; Vårdhund;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar är obotliga sjukdomar där omvårdnadsåtgärder har hög prioritet i behandling av sjukdomsbilden. Djurassisterad terapi (DAT) är en omvårdnadsåtgärd vars effekter länge har diskuterats och tvistats om. Socialstyrelsen anser att effekterna av DAT inte är tillräckligt entydiga. LÄS MER