Sökning: "Dementia diseases"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Dementia diseases.

 1. 1. Kartläggning av hjärnundersökningar med PET/CT på svenska universitetssjukhus : Redovisning av modalitetsuppbyggnad, undersökningsmetod och rekonstruktionsmetod samt stråldosjämförelse mellan PET och SPECT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Sara Keinan; Elma Zaklan; [2019]
  Nyckelord :18F-FDG; Dementia diseases; Effective dose; EANM;

  Sammanfattning : Positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) is a method that quantitatively visualizes physiological processes. The most common indications for PET brain are early diagnosis of various dementia types with 18F-Fludeoxyglucose (18F-FDG). The hospital in Jonkoping installed a new PET/CT and brain examinations have not yet been performed. LÄS MER

 2. 2. AI for Dementia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Håvik; [2019]
  Nyckelord :Artifical intelligence; Dementia; Cost-effectiveness; Healthcare.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The current healthcare system in Sweden suffers from major problems when it comes cost-efficiency and delivery of healthcare services. Unsustainable increase in healthcare cost over the past few decades has led to that Government funding is no longer keeping pace with increasing demand and complexity. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter att förmedla behov i livets slut för personer med demenssjukdom : en integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Nyh; Lovisa Parlenvi; [2019]
  Nyckelord :Dementia; End-of-life Care; Palliative Care; Participation; Delaktighet; Demenssjukdom; Palliativ vård; Vård-i-Livets-Slut;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund : Palliativ vård är lindrande vård och ges till personer som har obotlig sjukdom eller av att annat skäl förväntas ha kort överlevnad. Vid vård i livets slut är personer med demenssjukdom särskilt sårbara. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever sjuksköterskor att samtala med döende patienter inom palliativ vård?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Baraa Muhammad; Hiba Mohsen; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor ; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt socialstyrelsen (2016) avlider varje år mellan 90 000 och 100 000 personer i Sverige. Utav dessa personer behöver 70000–75000 palliativ vård i någon form. Den palliativa vården grundas på ett förhållningssätt som har till syfte att förbättra livskvaliteten för patienter. LÄS MER

 5. 5. Musik som omvårdnadsåtgärd för personer med demens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Chappatte Jonsson Rebecca; Linnéa Gunnarsdotter; [2019]
  Nyckelord :Music; nursing; person with dementia; effects; Musik; omvårdnad; personer med demens; effekter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en samlingsterm för sjukdomar som drabbar människors kognitiva funktioner i hjärnan. Demenssjukdomar degenererar långsamt och är en irreversibel sjukdom. LÄS MER