Sökning: "Deming wheel"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Deming wheel.

 1. 1. Modell för förbättringsarbete vid produktutveckling av Egna märkesvaror

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Rebecca Rehn; [2018]
  Nyckelord :PDSA; PDCA; Deming wheel; ISO 9001; ISO 9001:2015 chapter 8.3; Process management; product development; model for improvement; PDSA; PDCA; Demingcykeln; ISO 9001; ISO 9001:2015 kapitel 8.3; processledning produktutveckling; modell för förbättringsarbete;

  Sammanfattning : I dagens ständigt föränderliga och alltmer komplexa verklighet ställs företag inför utmaningen att tillgodose sina kunders behov innan deras preferenser hinner förändras. För ett företag ska vara tillräckligt flexibelt för att hantera denna situation krävs en sund strategi för kontinuerligt förbättrings-arbete (Kaye & Andersson, 1999). LÄS MER

 2. 2. Continuous Quality Improvement in Higher Education A case study in Engineering School of Boras University

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Ahoo Shokraiefard; [2011]
  Nyckelord :quality in higher education; quality improvement methods; PDCA; EFQM; self-assessment;

  Sammanfattning : This thesis considers “Quality in Higher Education” from different points of view. The aim isto achieve continuous quality improvement in Engineering School of Boras University as acase study. In order to improve quality, the quality criteria and definitions in higher educationare discussed. LÄS MER

 3. 3. Projektimplementering : En processorientering för att identifiera kritiska framgångsfaktorer vid implementering av projekt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Månström; Magnus Lindbäck; [2008]
  Nyckelord :Project implementation; success factors; TQM; Deming cycle; PDCA cycle; PDSA cycle; Deming wheel; Shewhart cycle; process orientation; process reengineering;

  Sammanfattning : SammandragDenna studie tar upp problematiken vid införande av administrativa stödprojekt vid Uppsala universitet, främst hur motstånd till förändring kan motverkas. Problemet definieras genom frågan: Hur kan Uppsala universitet effektivisera implementeringen av administrativa stödprojekt? Syftet med denna studie är att lyfta fram kritiska framgångsfaktorer vid genomförandet av projekt. LÄS MER

 4. 4. Change Management or continuous improvements : Planning a company to transform into a Lean Enterprise

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Jerry Hurum; [2006]
  Nyckelord :Lean; Change Management;

  Sammanfattning : It seems commonly accepted that today’s competitive environment with changing customer values, the need to introduce products faster, and financial expectations of stockholders demand a change in the old way of doing things.In 2003 Dyno Nobel merged with an American company, Ensign Bickford, which had developed very promising results over the last few years. LÄS MER