Sökning: "Demir Hajdarevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Demir Hajdarevic.

  1. 1. Molntjänster och molnleverantörer : En uppsats om leverantörsinlåsningar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Demir Hajdarevic; Per Frimanson; [2014]
    Nyckelord :IaaS; PaaS; SaaS; vendor lock-in; Leverantörsinlåsning; molntjänst; molnmodell; exit-strategier; standarder;

    Sammanfattning : Det finns många fördelar med att använda molntjänster och molnmarknaden har växt fort de senaste åren. Men när molnleverantörsmarknaden är så pass konkurrens utsatt är det inte lätt att välja vem man vill vända sig till, och det finns ofta anledningar till att vilja byta leverantör. LÄS MER