Sökning: "Demir Hajdarevic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Demir Hajdarevic.

 1. 1. The Role of Product Owners : An Empirical Investigation of the Role of Product Owners and Challenges in Agile Scrum Projects

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Demir Hajdarevic; [2018]
  Nyckelord :scrum; product owner; agile; software development; agile project management;

  Sammanfattning : Within Scrum framework the role of the product owner is critical for the success of a Scrum project. Today, there exist little empirical evidence of how the role of product owner is practiced and the challenges they are faced with. This research seeks through a multiple-case study approach to explore the role of product owners. LÄS MER

 2. 2. Molntjänster och molnleverantörer : En uppsats om leverantörsinlåsningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Demir Hajdarevic; Per Frimanson; [2014]
  Nyckelord :IaaS; PaaS; SaaS; vendor lock-in; Leverantörsinlåsning; molntjänst; molnmodell; exit-strategier; standarder;

  Sammanfattning : Det finns många fördelar med att använda molntjänster och molnmarknaden har växt fort de senaste åren. Men när molnleverantörsmarknaden är så pass konkurrens utsatt är det inte lätt att välja vem man vill vända sig till, och det finns ofta anledningar till att vilja byta leverantör. LÄS MER