Sökning: "Demokrati i arbetslivet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Demokrati i arbetslivet.

 1. 1. Det goda arbetet: En idéhistorisk studie av fackföreningsrörelsen i Sverige 1966–1985

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Carl Dackeby; [2021]
  Nyckelord :History of ideas; Swedish labor politics; Technology; Work; Alienation; Workplace democracy; Union history; Rationalisation; Idéhistoria; Svensk arbetsmarknadspolitik; Teknologi; Arbete; Alienation; Arbetsmiljö; Demokrati i arbetslivet; LO; Fackföreningsrörelsen; Rationalisering;

  Sammanfattning : This thesis paper is a historical study that examines the labor political issues which the movement of Swedish trade unions faced between the years 1966–1985. How did they understand and formulate these problems and what solutions did they present? “The good work” (“Det goda arbetet”) was one such solution which was introduced in 1985 by The Union of Industrial Metalworkers (Metallindustriarbetareförbundet). LÄS MER

 2. 2. Internet och sociala medier i arbetslivet - Problem och lämpliga åtgärder enligt arbetsmarknadens parter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :My Ekström; Jonatan Olsson; [2013-01-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Internet; Risk; Stress; Styrning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vad arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer anser varaproblematiskt med internet och sociala medier i arbetslivet. Vi vill söka svar på hur enskilda arbetstagare och arbetsgivare kan förhålla sig till utvecklingen i arbetslivet samt vilkariktlinjer arbetsgivar- och fackförbund uppmanar sina medlemmar att använda. LÄS MER