Sökning: "Demokrati litteraturöversikt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Demokrati litteraturöversikt.

 1. 1. Up next: Recommended for you by YouTube : A case study analysis on the implications of YouTube’s advertising-based business model on the US 2016 presidential elections.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anne-Lotte Hoekstra; [2020]
  Nyckelord :persuasive technology; social media theory; advertisement-based business model; game theory; sensationalism.; övertygande teknik; teori för sociala medier; annonsbaserad affärsmodell; spelteori; sensationalism;

  Sammanfattning : The information technology revolution has completely changed the world economy. This industry that has revolutionized many aspects of social life, created an incredible amount of jobs, and generated an enormous amount of wealth, has been growing exponentially fast since the beginning of this century. LÄS MER

 2. 2. Eleverna är framtiden! : En studie om vikten av att tillämpa demokratiska värden i samhällskunskapsämnet för årskurs 4-6

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maria Lindell; Ebba Bolmstad; [2017]
  Nyckelord :samhällskunskapsdidaktik; samhällskunskap; värdegrund; demokrati; undervisning; värden; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur undervisningen kring demokratiska värden ser ut i ämnet samhällskunskap i årskurs 4-6. Denna studie syftar även till att svara på varför ett demokratiskt förhållningsätt är viktigt att tillämpa i undervsningen. LÄS MER

 3. 3. Konfessionella friskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Marcus Widenfors; [2006]
  Nyckelord :Friskolor; fristående skolor; läroplaner; skollag; tidningar; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att genom kvalitativ metod undersöka vilka argumentsom förekommer i dagstidningars - Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet - debattartiklaroch insändare om konfessionella friskolor i relation till och i en diskussion om skollagen och värdegrunden i läroplanerna. Jag har utifrån detta syfte genomfört en litteraturöversikt, somintroducerat och orienterat mig i det som tidigare har skrivits inom ämnesområdet. LÄS MER