Sökning: "Demokratin betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Demokratin betydelse.

 1. 1. Jämställdhetsarbete i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Donja Khodr; Malin Kempe; [2022]
  Nyckelord :Genus; genussystem; genuskontrakt; jämställdhet; kollegialt arbete; kompensatorisk pedagogik; professionsperspektiv; lärare; skolledning; strategier;

  Sammanfattning : Jämställdhet är en central del i demokratin, och brist på jämställdhet har en påverkan på samhällsutvecklingen. Skolverksamheten är en central utgångspunkt i denna utveckling och har som uppdrag att fostra goda demokratiska medborgare som värnar om jämställdhet. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elever och kritiskt tänkande: En intervjustudie om möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Zahra Kadhum; Minoo Mehrpour; [2021-07-05]
  Nyckelord :Kritiskt tänkande; nyanlända elever; den dolda läroplanen; bakgrundens betydelse;

  Sammanfattning : Integration och demokrati är två högaktuella samhällsfrågor i Sverige. En lyckad inkludering av nyanlända elever i svenska skolan kan erbjuda dessa unga samhällsmedborgare de förutsättningarna som behövs för ett aktivt deltagande i den svenska demokratin. LÄS MER

 3. 3. Vem har förtroende för det svenska välfärdssystemet? : En kvantitativ studie om förtroende bland ekonomiskt och socialt utsatta individer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofia Hedlund Jarl; Louise Selling; [2021]
  Nyckelord :Förtroende; ekonomisk utsatthet; social utsatthet; välfärdssystemet; universella institutioner; behovsprövade institutioner; Bourdieu.;

  Sammanfattning : Förtroendeforskning för det svenska välfärdssystemet är av stor betydelse för såväl demokratin som ett välfungerande välfärdssystem. Sverige erbjuder i jämförelsevis med de övriga europeiska länderna ett generellt och jämlikt välfärdssystem. Dessutom kännetecknas Sverige som ett högtillitsland. LÄS MER

 4. 4. Permanently Suspended: Den deliberativa demokratin och sociala medier

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Sandbacka; [2021]
  Nyckelord :Social Media – Public Sphere – Deliberation – Twitter – GAB - QAnon; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Både forskare och samhällsdebattörer har börjat likna dagens sociala medier vid traditionella Public Spheres, den offentliga yta där folket möts för att diskutera politik. Inne i Public Sphere efterlyser författare som Jürgen Habermas och James Fischkin en så kallad deliberativ debatt, en samhällsdebatt präglad av deltagande, förståelse och konstruktivitet. LÄS MER

 5. 5. Demokratisk motståndskraft i det nya medielandskapet : Faktorerna som predicerar ett kritiskt förhållningssätt till vilseledande information i sociala medier

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Wallén; [2021]
  Nyckelord :informationspåverkan; desinformation; vilseledande information; sociala medier; medielandskap; målgruppsnalays; psykologiskt försvar; gråzon; gråzonsproblematik; hybrida hot; fake news; falska nyheter; demokratisk motståndskraft; kritiskt tänkande; källkritik;

  Sammanfattning : The extensive digital development has fundamentally changed the way we receive information. As a result, new security policy challenges have arisen, and it is therefore important to increase resilience to the dissemination of deceptive information that risks harming society and democracy. LÄS MER