Sökning: "Demokratiseringsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Demokratiseringsprocess.

 1. 1. Demokrati, en utopi eller verklighet? : En jämförande analys av två demokratiska teorier och dess tillämpbarhet vid en bedömning av rimlighet på landet Sudan, samt utbildningens roll i en demokratiseringsprocess.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Maria Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Democracy exists in a number of different forms. The common core is the ruling of the people. There are different opinions on how to achieve that goal and how the implementation should work. Different theories advocate different paths and approaches. LÄS MER

 2. 2. Spaniens väg tillbaka mot demokrati : En fallstudie om Spaniens demokratiseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Martina Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :Spain; democratization; polyarchy; political competition; political inclusiveness;

  Sammanfattning : This is a study on Spain´s path from dictatorship towards democracy in the period of 1975 to 1982. The examination is based on Robert Dahl´s theory of democratization, fundamentally describing three alternate paths, moving a society from one of the states closed hegemony, inclusive hegemony or competitive oligarchy into the state polyarchy. LÄS MER

 3. 3. Folkmakt eller herremakt? : En närläsning av rösträttsdebatterna i riksdagen 1906 och 1907

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Anders Parak; [2020]
  Nyckelord :Rösträtt; rösträttsreform; demokratisering; demokratiseringsprocess; 1907; Sverige;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker rösträttsbeslutet 1907. Det är framförallt debatterna i riksdagen som står i centrum. För att förstå händelserna 1907 är det viktigt att även granska tidigare tilldragelser i den svenska demokratiseringsprocessen. Därför kommer riksdagsdebatten om rösträttsfrågan 1906 också att analyseras ingående. LÄS MER

 4. 4. DEMOKRATINS FÖRBANNELSE : En komparativ fåfallsstudie av Somalia och Iraks demokratiseringsprocess.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ahmed Mohamud Abdulwahab; [2020]
  Nyckelord :Somalia; Iraq; democratization national unity; civil society; transition; rebels.; Somalia; Irak; demokratisering nationell enhet; civilsamhälle; övergång; rebeller;

  Sammanfattning : The intention of this essay was to conduct two comparative analytical units called, “Most Similar System Design" (MSSD). The first unit is Somalia and the other is Iraq. LÄS MER

 5. 5. Det första demokratiska valet efter konflikt och dess betydelse för fortsatt fred – En fallstudie av valen i Sierra Leone och Elfenbenskusten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Hambraeus; Alice Uhlin; [2019]
  Nyckelord :Elfenbenskusten; Institutionalization before Liberalization; Inbördeskrig; Sierra Leone; Fredsbyggande; Fredsbyggandeprocess; Demokratisering; Demokratiseringsprocess; Val; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När och hur man ska hålla det första demokratiska valet i ett land som har präglats av konflikt är en tudelad diskussion. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse utformandet av det första postkonfliktuella valet i ett land har för fortsatt fred. LÄS MER