Sökning: "Demokratiskt underskott"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Demokratiskt underskott.

  1. 1. I väntan på fred: En kvalitativ fallstudie om Afrikanska Unionens konfliktförebyggande arbete

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Matilda Erichs Lång; Tim Tinghammar Jönsson; [2020]
    Nyckelord :Afrika; Afrikanska Unionen; konflikt; ekonomi; internationell politik; konfilktförebyggande arbete; Social Sciences;

    Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Afrikanska Unionen (AU), och dess hittills misslyckade arbete för att skapa ett fredligt och stabilt Afrika. Uppsatsen analyserar varför så få resultat kan ses av AU:s insatser. LÄS MER

  2. 2. Spetskandidatprocessen, det politiska inflytandet och EU:s demokratiska underskott : En studie om väljarnas politiska inflytande och benägenhet att rösta i EU-val.

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Jonathan Johansson; [2019]
    Nyckelord :EU-val; röstbenägenhet; spetskandidatprocessen; demokratiskt underskott; politiskt inflytande;

    Sammanfattning : Valdeltagande är ett beforskat område. Vad gäller valdeltagande i EU har mycket forskning kretsat kring det låga valdeltagandet och i synnerhet att förklara varför det har sjunkit sedan första valet till Europaparlamentet 1979. LÄS MER

  3. 3. Effekter av mellankommunal samverkan : om skalfördelar och demokratiska implikationer

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

    Författare :Johan Flemgård; [2019]
    Nyckelord :Intermunicipal cooperation; Public Administration; IMC; economies of size; public services; efficiency; democratic deficit; transaction costs; Kommun; kommunsektor; mellankommunal samverkan; interkommunal samverkan; kommunala utmaningar; offentlig förvaltning; skalfördelar; demokratiska effekter; effektivitet; kompetensförsörjning; livsmedelskontroll; kommunal miljöverksamhet; ansvarsutkrävande; demokratiskt underskott; styrning; gemensam nämnd;

    Sammanfattning : Swedish local governments participate in different forms of intermunicipal cooperation in particular policy fields to achieve benefits of scale. This is often thought to improve efficiency and/or facilitate recruitment of experts and other competent personnel, aspects which are considered deficient in many municipalities as a consequence of demographical changes. LÄS MER

  4. 4. EU:s demokratiska underskott : En teorikonsumerande fallstudie om Lissabonfördragets åtgärder och resultat

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Jenny Alftberg; [2018]
    Nyckelord :Demokratiskt underskott; Lissabonfördraget; EU; demokrati; legitimitet;

    Sammanfattning : The question regarding the democratic deficit has been a heavily debated issue for decades and is still present in contemporary literature. In the light of Brexit and the increase of Euroscepticism around the continent, the question regarding democracy is essential for the European union to obtain legitimacy. LÄS MER

  5. 5. Transnationella listor för val till Europaparlamentet : - Ett botemedel mot EU:s demokratiska underskott, eller ett försök att skapa ett Europas förenta stater?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :John Hultengård; [2018]
    Nyckelord :Transnationella listor; Europaparlamentet; partigrupper; AFCO; demokratiskt underskott; frameanalys;

    Sammanfattning : Abstract The aim of this article is to examine how members of the European Parliament (MEPs) framed the debate on the introduction of transnational lists for the elections to the European Parliament. Transnational lists would allow candidates on a list to be elected from the Union as a single constituency, unlike today, where the member states are divided into separate constituencies. LÄS MER