Sökning: "Den äldre patienten"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade orden Den äldre patienten.

 1. 1. Magnetresonanstomografiundersökningar av patienter med hjärtimplantat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carina Ngoc Mach; Doreenda Braco; [2021]
  Nyckelord :Hjärtimplantat; Magnetresonans; Pacemaker; Implantable Cardioverter Defibrillator; MR-säkerhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Förekomsten av hjärtimplanterade enheter under de senaste decennierna har varit en kontraindikation för magnetresonanstomografi (MR). Indikationerna för MR har utvecklat de senaste åren och MR-undersökningar på patienter med hjärtimplantat anses säkra när de utförs under noggrann övervakning och med lämpliga protokoll. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder som främjar den äldre ortopedpatienten till bibehållen personlig ADL under vårdtiden : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Andreas Källbom; Michelle Lundin; [2021]
  Nyckelord :Activities of daily living; elderly; hip fracture; independence; physical functions; Aktiviteter i dagliga livet; fysiska funktioner; höftfraktur; självständighet; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höftfraktur hos äldre är en vanlig anledning till inläggning på ortopediska avdelningar. Att som äldre patient vårdas på sjukhus är associerat med negativa hälsoeffekter då det påverkar förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet (ADL), ADL är grundläggande för att en patient ska kunna klara sig hemma utan stöd från vården. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET ATT BEVARA INTEGRITETEN HOS ÄLDRE MED DEMENSSJUKDOM PÅ SJUKHUS : EN SYSTEMATIK LITTERATURATURSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Alice Nakindja; [2021]
  Nyckelord :dementia; nursing care; integrity; qualitative research; privacy; hospitals; older people 65 ; respect; patient.; Demens; omvårdnad; integritet; kvalitativ forskning; privatliv; sjukhus; äldre 65 ; respekt; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar i samhället samtidigt som hälsoproblemen ökar för de allra flesta. Ungefär hälften av de patienter som vårdas på sjukhus är äldre människor. Äldre patienter är sårbara och riskerar att utsättas för sjukdomar och skador. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors Attityder gentemot Individer med Schizofreni inom den Psykiatriska Vården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kety Milagros Gutierrez Ventosilla; Agnes Nalubega; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; attityder; psykiatrisk vård; schizofreni; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Schizofreni är en komplex psykisk sjukdom som kan ha olika typer av förlopp och svårighetsdrag. De gamla stereotyper som lever kvar i samhället och som sprids av media framställer de som drabbas av schizofreni som våldsamma och farliga människor. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar och hinder för patientdelaktighet i psykiatrisk tvångsvård : en integrativ litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lotta Engström; Pia Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Patient participation; forensic care; psychiatric compulsory care; pscyhiatric inpatient care; mental health care; Patientdelaktighet; rättspsykiatrisk vård; psykiatrisk tvångsvård; mental vård;

  Sammanfattning : Abstrakt Trots att det i Sverige finns lagar som säger att patienten så långt det är möjligt ska vara delaktig i sin egen vård, så verkar inte det vara fallet. Inom den psykiatriska tvångsvården är det ofta en obalans mellan personalen och patientens makt, därav vikten av att arbeta mot patientens delaktighet. LÄS MER