Sökning: "Den är en stor bok"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden Den är en stor bok.

 1. 1. Var det bättre förr? : En kvalitativ textanalys om den innehållsliga och språkliga komplexiteten i böcker skrivna på 1970- och 2010-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Billing; Cajsa Freudenthal; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på skönlitterära barnböcker, där två av böckerna är skrivna på 1970-talet och två av böckerna är skrivna på 2010-talet. Syftet med studien är att jämföra fyra frekvent lästa skönlitterära böcker för barn i åldern 8-10 år, för att granska om det råder några skillnader på språket och innehållets komplexitet. LÄS MER

 2. 2. Högläsning i förskolan : En enkätstudie om pedagogers arbete med barns delaktighet och språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nelly Semaan Charro; Christine Thorander; [2021]
  Nyckelord :högläsning; delaktighet; inflytande; språkutveckling; förskola;

  Sammanfattning : Bakgrund Vår undersökning är inriktad mot högläsning i förskolan. Vårt fokusområde berör pedagogernas syn på högläsning och de tillfällen som pedagogerna skapar för ämnet i förskoleverksamheter. Forskarna lyfter fram pedagogernas olika syften med högläsning. LÄS MER

 3. 3. Den förändrade berättelsen och dess karaktärer –en komparativ analys av boken Kalle och chokladfabriken och dess två filmadaptioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Klara Giaever Alm; Ida Smedberg; [2021]
  Nyckelord :Kalle och chokladfabriken; adaption; komparativ; Roald Dahl; Tim Burton; Mel Stuart; filmadaption;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ analys av Roald Dahls bok Kalle och chokladfabriken från 1964 med Mel Stuarts filmadaption från 1971 och Tim Burtons filmadaption från 2005. Syftet med uppsatsen är att se vilka möjliga likheter och skillnader som finns mellan karaktärerna och ifall de olika skillnaderna kan bero på tidsperioden verket skapades i. LÄS MER

 4. 4. Undervisning bortom matteboken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jimmy Adolfsson; Erika Ingesson Bertilsson; [2021]
  Nyckelord :multimodalitet; matematik; matematik; multimodal; praktikarkitektur;

  Sammanfattning : Ämnet matematik är mer än ett teoretiskt tillämpat ämne som enbart bör undervisas med en pappersburen bok. Istället innehåller ämnet en språklig sida som behöver bemötas och föras in iden dagliga undervisningen. Ett sätt att beskriva flera sätt att skapa mening är genom ordet multimodalitet. LÄS MER

 5. 5. Livskunskap ur ett bokperspektiv : En undersökning om hur lärare och elever i årskurs 4–6 arbetar med och upplever skönlitteratur i undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rebecca Kivi; Nathalie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :sociokulturellt perspektiv; undervisning; skönlitteratur; läsande förebild; läsning; barn- och ungdomslitteratur; läslust; bokval;

  Sammanfattning : Det här är en kombinationsstudie som innefattar intervjuer med sex lärare och en enkät med femtiofyra elever. I studien tar vi reda på varför lärare arbetar med skönlitteratur i sin undervisning, hur de undervisar om skönlitteratur, vad de väljer ut för skönlitterära texter och hur de främjar läslusten hos eleverna. LÄS MER