Sökning: "Den förlorade symbolen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Den förlorade symbolen.

 1. 1. You can't repeat the past? : En undersökning kring visuell gestaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Adam Johansson; [2018]
  Nyckelord :Nostalgi. The Great Gatsby. Visuell gestaltning. Bildsemiotik. Symbolik. Det gröna ljuset. Baz Luhrmann.;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den visuella gestaltningen av nostalgi i filmen The Great Gatsby (2013). Undersökningens primära teori är Roland Barthes bildsemiotik, vilket nyttjas i en kvalitativ bildanalys. LÄS MER

 2. 2. Kritiken och verkligheten : Datorspel och litteratur och dess olika roller inom kritiken och verkligheten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Jim Jonsson; [2011]
  Nyckelord :Datorspel; tv-spel; litteratur; böcker; spel; Bourdieu; Forser; Warhammer online; Assassin s Creed 2; Modern Warfare 2; Den förlorade symbolen; Den orolige mannen; Bitterfittan; Henning Mankell; Dan Brown; Maria Sveland; van Dijk; diskursanalys; kritik; recension; DN; SvD;

  Sammanfattning : Kritiken och verkligheten söker utröna skillnader datorspelskritik och litteraturkritik emellan. Mina tankar rörande de två områdena kretsade till en början kring att litteraturkritiken tilläts röra sig mer fritt mellan olika kulturella sfärer medan datorspelskritiken mer hängav sig åt en yngre målgrupp utan referenser till andra kulturyttringar. LÄS MER