Sökning: "Den goda arbetsplatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Den goda arbetsplatsen.

 1. 1. Identifiera och hantera våld i nära relation på arbetsplatsen : Kartläggning av chefers inställning och kunskaper

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mikaela Kron; Söderlund Jessica; [2019]
  Nyckelord :intimate partner violence; workplace; staff appraisal.; våld i nära relationer; arbetsplats; medarbetarsamtal;

  Sammanfattning : The societal problem of intimate partner violence is becoming more recognized and can be tackled from several angles, including the workplace. The workplace could help the victims of intimate partner violence by raising the issue during staff appraisal and implementing it as a routine so that these questions are asked to everyone. LÄS MER

 2. 2. Hur anställda inom den psykiatriska vården upplever sitt arbete och sin arbetssituation : En kvalitativ studie.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Freja Östby Jansson; [2019]
  Nyckelord :Skötare; psykiatrisk vård; omorganisering; kontroll; kommunikation; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en kvalitativ studie om personer vilka arbetar inom psykiatrisk vård och deras upplevelse av sitt arbete och sin arbetssituation. För att undersöka detta har fyra personer vilka arbetar med psykiatrisk vård intervjuats i mellan 30 till 50 minuter. LÄS MER

 3. 3. Tänk om - tänk rätt : en kvalitativ uppsats om att vara en attraktiv arbetsgivare för den yngre generationens medarbetare

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ann-Sofie Ekman; [2019]
  Nyckelord :attract; competence development; flexibility; relationships; work environment; attrahera; kompetensutveckling; flexibilitet; relationer; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Due to the technical development, employers will face tough challenges in recruiting the right staff. It is important that employers succeed in employing employees who possess the skills that may be of relevance to the future transformation of working life. LÄS MER

 4. 4. KOLLEGA, VAD DÖLJER DU FÖR MIG? En studie om anställdas uppfattningar om hur arbetsrelationer upplevs på kommunala äldreboenden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefine Hanje; Hussein Sultan; [2018-03-20]
  Nyckelord :Arbetsrelationer; Medarbetarskap; Decentralisering; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras upplevelser av arbetsrelationer på tre arbetsplatser. Upplevelserna av arbetsrelationerna har undersökt med hjälp av medarbetarskaps teori av Hällstén och Tengblad (2006). Medarbetarskap handlar om hur medarbetarna i en verksamhet hanterar relationen till sina arbetsgivare, sina kollegor och till sina arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig vs. Manlig ledarskapsstil : Skiljer de sig åt?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Caroline Jewert; Erika Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :Relationsorienterat ledarskap; uppgiftsorienterat ledarskap; ledarskapsstil; kvinnligt; manligt;

  Sammanfattning : Det finns olika former av ledare och de leder på olika sätt. Sättet att leda på definieras som ledarstil. Ett uppgiftsorienterat ledarskap innebär att en ledare motiveras av bra resultat och att uppnå uppsatta mål. LÄS MER