Sökning: "Den gode och den onde"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Den gode och den onde.

 1. 1. Länge leve hjälten!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Andersson; Jakob Enander; Moa Tornestig; [2021]
  Nyckelord :Populärkultur; Porträttering; Heroiskt Ledarskap; Coachande Ledarskap; Ledarskapsideal; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Länge leve hjälten! Porträttering av framgångsrika tränare i dokumentären dokumentären The Playbook Seminariedatum: 2 juni 2021 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Jennifer Andersson, Jakob Enander, Moa Tornestig Handledare: Sverre Spoelstra Fem nyckelord: Populärkultur, Porträttering, Heroiskt Ledarskap, Coachande Ledarskap, Ledarskapsideal Forskningsfråga: Hur porträtteras framgångsrika tränare i idrottsvärlden i dokumentären The Playbook? Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar om ledarskap som synliggörs i populärkultur genom en analys av dokumentären The Playbook. Vidare ämnar studien att tydliggöra hur konstruktionen av idrottsledare relaterar till den teoretiska utvecklingen av vad en ledare bör vara med fokus på heroiska och postheroiska synsätt. LÄS MER

 2. 2. Den onde, den gode och den smittade : Den ”Svenska sedlighetsdebatten” 1904-1913

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Magda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Prostitution; sedlighet; sexualitet; könssjukdomar; makt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hodný, zlý a ošklivý (The Good, the Bad and the Ugly) : The representation of three minority groups in printed media discourse from the Czech Republic

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Irene Elmerot; [2017]
  Nyckelord :corpus analysis; linguistic othering; media discourse; collocations in Czech; stereotypes; frequency analysis; korpusundersökning; språklig andrafiering; mediadiskurs; tjeckiska kollokationer; stereotyper; frekvensundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att göra en kvantitativ, korpusbaserad undersökning av den språkliga andrafieringen av tre minoritetsgrupper: romer, vietnameser och ukrainare, i den tjeckiska mediadiskursen under 15 år, samt att få ett omfattande, representativt resultat genom att jämföra neutrala, positiva och negativa adjektiv som står intill sökorden. Till teoretisk grund ligger hur språket hjälper till att bygga och förstärka maktstrukturer samt hur korpussökningar efter kollokationer och närliggande ord kan tydliggöra en språklig andrafiering. LÄS MER

 4. 4. Den onde, den gode och ett presidentval : En undersökning om hur Donald Trump och Hillary Clinton gestaltades i två svenska dagstidningar under det amerikanska presidentvalet 2016.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Emma Larsson; Jennifer Hellström; [2016]
  Nyckelord :Donald Trump; election; framing; gender; Hillary Clinton; media logic; politics;

  Sammanfattning : The aim with this essay is to examine how two Swedish newspapers, Aftonbladet and Dagens Nyheter, have framed Donald Trump and Hillary Clinton during the US presidential election in 2016. The goal with this essay is to contribute to research on how politicians are described in the news media and how politicians’ gender affect this description. LÄS MER

 5. 5. Den gode, den onde, den fulle : En narrativ analys av journalister på vita duken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Gustav Svensson; August Jerner; [2015]
  Nyckelord :Narrative analysis; Journalism; movies; film; depiction; media portrayal; alcohol; drinking; media; newspaper; stereotypes; image; self image; themes; Absence of Malice; All the President’s Men; Salvador; The Girl with the Dragon Tattoo; Richard Boyle; Megan Carter; Mikael Blomkvist; Lisbet Salander; Bob Woodward; Carl Bernstein;

  Sammanfattning : This study highlights the stereotypical depictions of journalists in film using a narrative analysis of four major Hollywood productions, starting with All the President’s Men from 1976 through The Girl with the Dragon Tattoo from 2011. Its purpose is to highlight traits given to journalists in the movies and re-occuring themes in the portrayal of the media and the journalistic occupation. LÄS MER