Sökning: "Den gudomliga kärleken"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Den gudomliga kärleken.

 1. 1. KÄRLEKEN I AL-ḤALLĀJ POESI الحُبُّ في شِعر الحلاّج

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ikhlass Faraj; [2022-01-27]
  Nyckelord :arabiska; Al-Ḥallāj; Sufismen; Sufisk poesi; Den gudomliga kärleken;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen om den medeltida arabiskspråkiga, sufiska tänkaren och poeten al-Ḥallāj (ca. 858 - 26 mars 922 vår tideräkning) beskriver jag främst mästarens emotionella lyrik mot bakgrund av en turbulent epok, präglad av nytänkande, politiska strider och en växande sufisk rörelse. LÄS MER

 2. 2. De erotiska njutningarnas bruk : En uppgörelse med rädslan för den orena njutningen i jakten på en vällustens teologi

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Ninni Tjäderklo; [2022]
  Nyckelord :Sexualitet; Erotik; Eros; Teologi; Njutning; Ömsesidighet; Carter Heyward; Ola Sigurdson; Mark D. Jordan;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka de teologiska aspekterna av människans sexuella begär. Genom en poetisk-filosofisk analys av Alina Reyes erotiska novell Slaktaren och 1300-tals mystikern Julian av Norwichs bok Uppenbarelser av den gudomliga kärleken ämnar uppsatsen belysa relevanta teologiska teman och frågeställningar gällande sexualitetens koppling till teologin och talet om eros som begärets gudomliga ursprung. LÄS MER

 3. 3. Att älska högt och på avstånd : En komparativ analys av kärleksuttrycket inom hövisk kärlek och klassisk persisk poesi av Jalal al-din Rumi och Fakhr al-din Araqi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ellen Säll; [2020]
  Nyckelord :Divine love; expressions of love; courtly love; persian poetry; sufism; Rumi; Araqi; love; Gnistornas bok; Vassflöjtens sång; kärlek; Rumi; kärleksuttryck; klassisk persisk poesi; hövisk kärlek; sufism; Araqi; gudomlig kärlek; Gnistornas bok; Vassflöjtens sång;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the expressions of love in classical Persian poetry and the European, medieval courtly love. The main focus is to analyze the Persian divine love using a selection of poems from Jalal al-din Rumis Vassflöjtens sång and Fakhr al-din Araqis Gnistornas bok, both translated and commented by Ashk Dahlén. LÄS MER

 4. 4. Tiden sjelf har blifvit gammal : Ideal och verklighet i Vilhelm Fredrik Palmblads roman Familjen Falkenswärd (1844-45)

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Henrik Wallheim; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsalaromantikern Vilhelm Fredrik Palmblads (1788-1852) roman Familjen Falkenswärd (1844-45) var delvis en omarbetning av en romanföljetong (den s.k. Kalenderromanen) som Palmblad publicerade på 1810-talet i Poetisk kalender. I jämförelse med Kalenderromanen kan man i Familjen Falkenswärd se en utveckling mot ökad verklighetskontakt. LÄS MER