Sökning: "Den kontextuella modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Den kontextuella modellen.

 1. 1. En andra chans på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amra Radoncic Lina Aldén; [2020]
  Nyckelord :Programbyte; gymnasieval; ungdomar; influerade val; karriärval;

  Sammanfattning : Att välja gymnasieprogram kan upplevas svårt och pressat för ungdomar. Ibland blir inte det valda gymnasieprogrammet som de tänkt sig, en del ångrar sitt val och gör ett programbyte. Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som bidragit till ett programbyte. LÄS MER

 2. 2. Webbdesign i Japan och Sverige : En tvärkulturell analys av webbplatser från hög-kontextuella kulturer och låg-kontextuella kulturer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Rene Enomoto; [2017]
  Nyckelord :Cross-culture; web design; visual communication; website analysis; low-context cultures; high-context cultures; cultural values; tvärkulturell; webbdesign; visuell kommunikation; webbplatsanalys; låg-kontextuella kulturer; hög-kontextuella kulturer; kulturella värderingar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att analysera och identifiera skillnader och likheter i webbdesign mellan två länder, Japan och Sverige. De japanska och svenska webbplatserna för två företag etablerade i både Japan och Sverige, IKEA och DAIKIN, har analyserats utifrån en modell framtagen av Würtz (2006) i en tidigare studie på området. LÄS MER

 3. 3. Putting things into context: segmenting photographs based on hand-drawn lines

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Oskar Sundbom; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report presents a method for finding areas of interest in an image, based on lines drawn in that image. The method is designed to work with photographic images of whiteboards, where the information on the whiteboard can be categorized based on the structure of what is drawn on it. Structurally, the method is divided into two main phases. LÄS MER

 4. 4. Decision making and the role of empathy in animal ethics committees (AECs)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elisabeth Tjärnström; [2013]
  Nyckelord :laboratory animals; animal ethics committees; ethical review; empathy; anthrozoology;

  Sammanfattning : Ethical evaluation of scientific studies carried out using animals is legally mandated in many countries and has been so in Sweden for over three decades. The animal ethics committees (AECs) responsible for the task have however been subjected to criticism; common critique being that the wrong issues are discussed and that the ethical evaluation is thus incomplete, that there is a lack of coherence across committees and that the committees are not as democratic as they might appear. LÄS MER

 5. 5. Network Architecture Recovery and Verification in the context of CAN Communication in Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Juan Greco; Behrooz Mokhtari; [2013]
  Nyckelord :Engineering; Architecture Recovery;

  Sammanfattning : Den ökade funktionaliteten i bilindustrin under de senaste åren har orsakat ökad komplexitet i elektriska och elektroniska (E/E) system. Vanligtvis är funktionerna fördelade över olika elektroniska styrenheter (Electronic Control Units, ECU) och behovet av en stabil kommunikation mellan dem är stort. LÄS MER