Sökning: "Den lilla historian"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Den lilla historian.

 1. 1. Berga station; centrum i vårt lilla samhälle : en studie av stationens betydelse i Berga samhälle över tid

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Lövmo Svensson; [2016]
  Nyckelord :stationssamhälle; järnväg; station; platsspecifik landsbygdsutveckling; identitet; social organisering; varumärke;

  Sammanfattning : Den här studien tar upp betydelsen av stationen i landsbygdssamhället Berga i Högsby kommun, Småland. Jag har fokuserat på vad stationen har betytt för invånarna historiskt samt vad den betyder idag. Jag har även undersökt hur stationen påverkar landsbygdsutvecklingen i Berga. LÄS MER

 2. 2. Lite historia rensar magen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ida Bondesson; Ida Rovin; [2014]
  Nyckelord :Den lilla historian; Historiemedvetande; Historieundervisning; Hem- och konsumentkunskap; Intresse; Ämnesövergripande undervisning; Temaarbete; Historieätarna;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra vårt examensarbete i form av ett utvecklingsarbete där ett ämnesövergripande projekt har planerats och genomförts. Utgångspunkten för projektet har varit SVT:s “Historieätarna”. LÄS MER