Sökning: "Den mänskliga handen"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Den mänskliga handen.

 1. 1. Spår av den mänskliga handen : Analog och digital animation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emelie Angle; [2020]
  Nyckelord :Animation; Rubber hose; Den mänskliga handen; Indexikalitet; Digital; Analog;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i den analoga animationsstilen ”rubber hose” från tidigt 1900-tal undersöker den här uppsatsen vilka spår av den mänskliga handen som människor uppfattar i analog respektive digital animation. Hur värdesätter man de två olika sätten att animera och vilken syn har man på rubber hose som animationsstil? Två nygjorda animationer i rubber hose-stilen, skapade analogt respektive digitalt, samt en autentisk animation av karaktären Mickey Mouse är utgångspunkten i en enkätundersökning med följande forskningsfrågor och svar: Hur ser respondenterna på rubber hose-stilen? Rubber hose är fortfarande bekant och uppfattas som relevant men inte nödvändigtvis i analogt animerad form. LÄS MER

 2. 2. GIS och historiska förändringar i landskapet - exemplet Hjälmarsänkningen : Biskopsvrak och Lunger studerade genom en sekvens av historiska kartor

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Camilla Ståhl; [2019]
  Nyckelord :Landskap; GIS; Hjälmaren;

  Sammanfattning : Sjön Hjälmaren är belägen där Örebro, Västmanlands och Södermanlands län möts. Sänkningen av denna sjö mellan 1878 och 1888 framstår som ganska spektakulär, inte minst från ett nutida perspektiv. Vattennivån sänktes med strax över en meter och nästan 20 000 hektar tidigare våt- och ängsmark kunde omvandlas för åkerbruk. LÄS MER

 3. 3. Human Grasp Synthesis with Deep Learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Robotik, perception och lärande, RPL

  Författare :Sylvain Potuaud; [2018]
  Nyckelord :machine learning; deep learning; generation; grasp; 3d; object interaction; human grasp; realistic grasp;

  Sammanfattning : The human hands are one of the most complex organs of the human body. As they enable us to grasp various objects in many different ways, they have played a crucial role in the rise of the human race. Being able to control hands as a human do is a key step towards friendly human-robots interaction and realistic virtual human simulations. LÄS MER

 4. 4. Individuella koppar : Co-design, mänskliga behov och teknikbaserad produktdesign

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Annelie Hultman; [2018]
  Nyckelord :individuella koppar; Annelie Hultman; mänskliga behov; co-design; 3D-printning; porslinslera; lerprintning; användarstudier; itterationer;

  Sammanfattning : Projektet "Individuella Koppar" - som jag sammanfattar i denna rapport - är uppbyggd kring ett antal teman, dessa är: teknik, användarbehov, co-creation och gestaltning.   Mitt arbete grundar sig i hur majoriteten av massproducerade produkter i dagens samhälle inte tar hänsyn till de olikheter, begränsningar och möjligheter som våra kroppar har. LÄS MER

 5. 5. sEMG Classication with Convolutional Neural Networks: A Multi-Label Approach for Prosthetic Hand Control

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Alexander Olsson; [2018]
  Nyckelord :Electromyography; Machine Learning; Deep Learning; Gesture Recognition; Neural Networks; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In myoelectric prosthesis design, there is often a trade-off between control robustness and range of executable movements. As a low movement error rate is necessary in any real application, this often results in a quite severe limitation on the dexterity of the user. LÄS MER