Sökning: "Den medvetna måltiden"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Den medvetna måltiden.

 1. 1. Varför äts maten inte upp?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Yuriko Fujita Friedrich; [2020-08-05]
  Nyckelord :Den medvetna måltiden; FAMM; matsvinn; måltidsprocessen; tallrikssvinn;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hp Program:Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå:GrundnivåHandledare:Cecilia Magnusson SporreExaminator:Anna PostAntal sidor:47 (inklusive bilagor)Termin/år:VT2020.... LÄS MER

 2. 2. Faktorer av betydelse i måltidsmiljön för välbefinnande och nutritionsstatus hos äldre på särskilt boende : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Naome Winder Hansson; Marie Söderblom Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :environment; malnutrition; mealtime; nursing; person centered care; residential home; social environment and well-being; miljö; måltid; omvårdnad; personcentrerad vård; social samvaro; särskilt boende; undernäring och välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltider utgör en social och kulturell grund där människor kan mötas i ett välbefinnande och samtidigt tillgodose sig näring. Ökad malnutrition med stigande ålder är ett globalt problem som omfattar både kognitivt medvetna och kognitivt nedsatta. LÄS MER

 3. 3. Samtal om mellis.En kvalitativ studie om hur elever och lärare talar om mellanmålet på fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jesper Bergstrand; Christoffer Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellanmålet är en viktig och väsentlig del i fritidshemmet. Trots det råder bristande forskning inom området, inte minst ur barns perspektiv. Studiens syfte är att undersöka hur elever och lärare talar om mellanmålet. LÄS MER

 4. 4. Samtal om mellis.En kvalitativ studie om hur elever och lärare talar om mellanmålet på fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jesper Bergstrand; Christoffer Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellanmålet är en viktig och väsentlig del i fritidshemmet. Trots det råder bristande forskning inom området, inte minst ur barns perspektiv. Studiens syfte är att undersöka hur elever och lärare talar om mellanmålet. LÄS MER

 5. 5. “Barnen får bestämma så att säga över sin egen kropp. De får både äta så mycket de vill eller inte.” : - En kvalitativ studie om några förskollärares uppfattningar om huruvida barns delaktighet och inflytande vid lunchen kan främja barns förståelse för mat och den egna kroppen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Selma Obradovac; Antje Porstmann; [2017]
  Nyckelord :Inflytande; delaktighet; barnsyn; måltid; förskola; pedagogens professionella roll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra några förskollärares uppfattningar kring huruvida barns inflytande vid lunchsituationen kan främja barns förståelse för mat och den egna kroppen. Vi utgår från tre frågeställningar: Hur organiserar de intervjuade förskollärare lunchsituationen? Vilka pedagogiska utmaningar innebär barns inflytande vid lunchsituationen, enligt de intervjuade förskollärarna? Hur ser förskollärarna på det lärande som sker vid lunchsituationen (genom barns inflytande) med avseende på förhållandet mellan mat och den egna kroppen? Resultatet tolkades i relation till det sociokulturella perspektivet. LÄS MER