Sökning: "Den strategiska varumärkesplattformen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Den strategiska varumärkesplattformen.

 1. 1. Hur den strategiska varumärkesplattformen används för att skapa ett starkt varumärke på den internationella marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Frida Störholt; Lisa Andersson; [2021]
  Nyckelord :marknadsföring varumärke internationell varumärkesplattform strategisk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En historisk fallstudie om interna kontrollerbara och externa okontrollerbara faktorers påverkan på utfallet av en genomförd omprofilering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Andersson; Hanna Wenhov; Gabriella Stajdukar; [2019]
  Nyckelord :omprofilering; Oatly; varumärke; interna kontrollerbara faktorer; externa okontrollerbara faktorer; Den strategiska varumärkesplattformen; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Varumärkesbyggande i innovativa småföretag - En fallstudie av tre små, svenska, innovativa B2B-företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Rasmusson; Fredrik Larsson; Adam Wenhov; [2016]
  Nyckelord :Innovativa småföretag; Den strategiska varumärkesplattformen; Varumärkesbyggande; Varumärken; B2B; Brand Building; Brands; Small Innovative Companies; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur små, svenska, innovativa B2B-företag arbetar med sina varumärkebyggande aktiviteter genom att studera tre fallföretag verksamma inom olika branscher. En kvalitativ studie har genomförts med ett ontologiskt och objektivistiskt förhållningssätt. Forskningsansatsen är deduktiv. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesuppbyggnad : En fallstudie om Nordic Choice Hotels arbete med sina varumärken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Josefin Larsson; Linn Hamrin; [2013]
  Nyckelord :Varumärkesuppbyggnad; märkesidentitet; positionering;

  Sammanfattning : Betydelsen av att ha ett starkt varumärke blir allt viktigare i dagens läge för att företag ska kunna uppnå den framgång som de strävar efter. I och med att dagens samhälle är så pass industrialiserat produceras mer varor och tjänster än någonsin tidigare. LÄS MER

 5. 5. Hur återförsäljare kan arbeta med sitt varumärke : En fallstudie bland klädåterförsäljare i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Sarah Björk; Niklas Järnliden; [2011]
  Nyckelord :Brand; retailer; clothing stores; the strategic brand platform; Varumärke; återförsäljare; klädbutiker; den strategiska varumärkesplattformen;

  Sammanfattning : The study has shown that retailers in the mid-price segment differentiate their brand through developing a strong company identity around the brand. The personality involves store atmosphere, merchandise and advertising. Larger companies have chosen to lay the responsibility on management level, which facilitates on store level. LÄS MER