Sökning: "Den stulna romanen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Den stulna romanen.

  1. 1. Renhet kommer från tron och otronhet från kvinnan : En psykoanalytisk läsning av Nawal El Saadawis Den stulna romanen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Jens Ranefjord; Wendelin Evelina; [2010]
    Nyckelord :Nawal El Saadawi; Den stulna romanen; Freud; psykoanalys; drömtydning; neurostydning; neuroser; psykoser; drömmar; förtryck; sexualitet;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras Nawal El Saadawis roman Den stulna romanen ur ett psykoanalytiskt perspektiv, inspirerat av Sigmund Freuds psykoanalys. Syftet med analysen är att nå djupare förståelse för romanen genom att analysera huvudkaraktärerna Bodour och Zakariyas personligheter. LÄS MER