Sökning: "Den traditionella forskningsprocessen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Den traditionella forskningsprocessen.

 1. 1. Lika barn leka bäst? : En studie om styrelsens sammansättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Karin Andersson; Cecilia Karlsson; [2010]
  Nyckelord :styrelseledamot; corporate governance; bolagsstämma;

  Sammanfattning : Styrelsen i ett företag är tänkt att utgöra en funktion för övervakning och rådgivning till den högsta ledningen. Det är styrelsens ansvar att förvaltningen av företaget sköts på bästa möjliga sätt. En faktor som påverkar hur bra styrelsens arbete blir är styrelsens sammansättning. LÄS MER

 2. 2. Hur väl fungerar agila metoder i praktiken? : En studie av metoden Scrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Emelie Johansson; Anna-Mia Lagerstedt; Joanna Nilsson; [2009]
  Nyckelord :scrum; agila metoder; minimal dokumentation; hög motivation; gruppdynamik; hög personlig kommunikation;

  Sammanfattning : Vi lever i en föränderlig värld, där det är av största vikt för företag att ständigt förnya sig föratt uppfylla kundernas behov. Det fungerar därför inte att skapa ett system som ett år senareimplementeras på företaget, eftersom kunders behov med största sannolikhet har förändrats. LÄS MER

 3. 3. CRM för Researrangörer - Ett sätt att uppfylla drömmar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Daniela Meza Reyes; Emma Niklasson; Tove Segergren; [2007]
  Nyckelord :customer relationship management; crm; resebranschen; researrangörer; relationsmarknadsföring; kundrelationer; företagskultur; organisation; teknologi; kunskap.; Tourism; Turism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund/Problem: Resebranschen blir alltmer konkurrensintensiv och kampen om kunderna hårdnar. Konkurrensen har inneburit att priserna också pressats och med små vinstmarginaler är det svårt för många researrangörer att överleva. LÄS MER

 4. 4. Varför läsning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Björn Sandström; [2007]
  Nyckelord :svenska; läsprojekt; klassrumsläsning;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att granska motiven för, samt beskriva och utvärdera delar av det organiserade läsprojekt som sedan år 2000 pågår i arbetsenhet 4 på Gumaeliusskolan i Örebro. Undersökningsarbetet har sin utgångspunkt i den metod som i den traditionella forskningsprocessen benämns som observation. LÄS MER