Sökning: "Den tredje statsmakten"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Den tredje statsmakten.

 1. 1. Affären först, demokratin sedan? : En explorativ intervjustudie av policyprofessionella konsulters inställning till makt, demokrati och legitimitet 2019

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Wallberg; [2020]
  Nyckelord :Policyprofessionell; konsult; lobbyism; makt; demokrati; legitimitet; representativitet; ansvarsutkrävande; informell påverkan; pluralism; Steven Lukes;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har Sverige gått från en stat med starka inslag av korporativism till ett styrelseskick med pluralistisk prägel. Utvecklingen har inneburit en arena för nya påverkansformer och med den en ny yrkeskategori. LÄS MER

 2. 2. Tredje statsmakten i djupa vatten : En studie av nyhetsrapporteringen kring ubåtsjakten i Stockholms skärgård hösten 2014

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marcus Määttä; Emil Nylén Danielsson; [2019]
  Nyckelord :ubåtsjakten; pressetik; verifikation; gestaltningsteorin; opartiskhet; sanning; god journalistik.;

  Sammanfattning : Hösten 2014 pågick en ubåtsjakt i Stockholms skärgård som väckte stor medial uppmärksamhet. Med utgångspunkt i reglerna för god journalistik utreder vi tre nyhetsmediers bevakning av händelsen och hur den potentiella ryska närvaron gestaltades. LÄS MER

 3. 3. Mediedrev, makt och mediernas demokratiska uppgift : En diskursanalys av den mediala framställningen av bostadsminister Mehmet Kaplan i april 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Lundberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en analys av framställningen av bostadsminister Mehmet Kaplan i Aftonbladet och Expressen i mitten av april 2016 då det uppdagades att Kaplan ätit middag med företrädare för nationalistiska och fascistiska organisationer. Studien intresserar sig för mediernas roll i det demokratiska systemet, i synnerhet vid framställningen av politiker i samband med mediedrev. LÄS MER

 4. 4. Avhumanisering mot bättre vetande : en studie om oavsiktlig avhumanisering av tiggande EU-migranter i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Bim Palmqvist; [2016]
  Nyckelord :Non- normative behavior; Ameliorative conceptualisation; Infrahumanisation; EU-migration. Dehumanisation; Romer; Tiggeri; Instrumentell människosyn; Avsmak; Icke-normativt beteende; Ameliorativ begreppsbildning; Infrahumanisering; Avhumanisering; Media; Disgust; Instrumentalisation; Begging; Romas; EU migration; mänskliga rättigheter; human rights; Philosophy and Religion; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det främlingsfientliga klimatet hårdnar runt om i Europa och tiggande EU-migranter är hårt ansatta. Nyhetsbevakningen av tiggandet är ständig och förändringen av den svenska gatubilden upprör. LÄS MER

 5. 5. Det sociala ansvaret i skapandet av skönhetsidealen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Teodora Koleva; [2014]
  Nyckelord :skönhetsideal; kroppsfixering; medieinfluens; reklam; modeillustration; feminine beauty ideal; body fixation; media influence; advertisement; fashion illustration;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet undersöker och diskuterar frågeställningen "Vilket socialt ansvar har jag som grafisk formgivare i skapandet av skönhetsidealen?". Kandidatarbetet fokuserar på att skapa en diskussion kring ämnet skönhetsideal, hur dessa påverkar unga kvinnor samt vilka möjligheter det finns för att bryta samhällsnormer och göra en förändring, en större skillnad. LÄS MER