Sökning: "Den tredje statsmakten"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Den tredje statsmakten.

 1. 1. Mediedrev, makt och mediernas demokratiska uppgift : En diskursanalys av den mediala framställningen av bostadsminister Mehmet Kaplan i april 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Lundberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en analys av framställningen av bostadsminister Mehmet Kaplan i Aftonbladet och Expressen i mitten av april 2016 då det uppdagades att Kaplan ätit middag med företrädare för nationalistiska och fascistiska organisationer. Studien intresserar sig för mediernas roll i det demokratiska systemet, i synnerhet vid framställningen av politiker i samband med mediedrev. LÄS MER

 2. 2. Avhumanisering mot bättre vetande : en studie om oavsiktlig avhumanisering av tiggande EU-migranter i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Bim Palmqvist; [2016]
  Nyckelord :Non- normative behavior; Ameliorative conceptualisation; Infrahumanisation; EU-migration. Dehumanisation; Romer; Tiggeri; Instrumentell människosyn; Avsmak; Icke-normativt beteende; Ameliorativ begreppsbildning; Infrahumanisering; Avhumanisering; Media; Disgust; Instrumentalisation; Begging; Romas; EU migration; mänskliga rättigheter; human rights; Philosophy and Religion; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det främlingsfientliga klimatet hårdnar runt om i Europa och tiggande EU-migranter är hårt ansatta. Nyhetsbevakningen av tiggandet är ständig och förändringen av den svenska gatubilden upprör. LÄS MER

 3. 3. Det sociala ansvaret i skapandet av skönhetsidealen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Teodora Koleva; [2014]
  Nyckelord :skönhetsideal; kroppsfixering; medieinfluens; reklam; modeillustration; feminine beauty ideal; body fixation; media influence; advertisement; fashion illustration;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet undersöker och diskuterar frågeställningen "Vilket socialt ansvar har jag som grafisk formgivare i skapandet av skönhetsidealen?". Kandidatarbetet fokuserar på att skapa en diskussion kring ämnet skönhetsideal, hur dessa påverkar unga kvinnor samt vilka möjligheter det finns för att bryta samhällsnormer och göra en förändring, en större skillnad. LÄS MER

 4. 4. Rättsfallet Prosolvia -Är revisorsuppdraget rättsäkert för bolagets intressenter?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Gratjov; Robert Kuprés; [2012-06-13]
  Nyckelord :Revisorns ansvar; rättssäkerhet; bolagsintressenter; lagstiftning och;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under 2000-talet inträffar flera olika internationellaföretagsskandaler, som får stor uppmärksamhet och genomslagskraft i medierna. I Sverigeuppdagas under samma period det unika och utdragna rättsfallet Prosolvia, vilket har kommitatt bli ett av Sveriges största ekobrottsmål. LÄS MER

 5. 5. Internet i en Revolution : En undersökning av hur Internet användes som ett verktyg för att påverka statsmakten i Iran samt hur oppositionen använd sig av Internet dvs. före och under, efter valet 2009.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Azad Mohamed Ali; [2010]
  Nyckelord :Internet; yttrandefrihet; totalitarism; makt; rehbar; facebook; twitter.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva, analysera hur internet användes som ett verktyg för att påverka statsmakten i Iran samt hur oppositionen använde sig av internet före, under och efter valet 2009. De teorierna som jag använt mig av i min undersökning är den som Strömbäck bygger i sin bok ”makt, medier och samhället” om förtroende för internet och medialisering, publicitetsmodell och mediekonsumtion i förändring . LÄS MER