Sökning: "Denial of Service"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Denial of Service.

 1. 1. Penetration testing of Android applications

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Robin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ethical hacking; penetration testing; Android application security; reverse engineering; threat modeling; Etisk hacking; penetrationstest; Android-applikationssäkerhet; baklängeskonstruktion; hotmodellering;

  Sammanfattning : The market of Android applications is huge, and in 2019, Google Play users worldwide downloaded 84.3 billion mobile applications. With such a big user base, any security issues could have big negative impacts. LÄS MER

 2. 2. Ungdomar med depression : Ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Kumlin; Jeanette Ryberg; [2020]
  Nyckelord :Adolescent; depression; parental experience; support; Depression; föräldraerfarenheter; stöd; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av depression hos ungdomar ökar. Forskning pekar på att enstor del av vårdandet av ungdomar med depression utförs av föräldrarna i hemmet, detär därför av stor vikt att stötta och underlätta för dessa föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Utredning och impementation av säkerhetslösningar för publika API:er

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Kristoffer Grahn; [2020]
  Nyckelord :API; Security; IIS; Apache; Nginx; OAuth 2.0; Authentication; DDoS; TLS 1.3.; API; Datasäkerhet; IIS; Apache; Nginx; OAuth 2.0; Autentisering; DDoS; TLS 1.3. Abstract;

  Sammanfattning : Examensarbetet går igenom vanliga säkerhetsrisker med publika API:er och ger information om IIS, Apache, Nginx, OAuth 2.0 och några av deras säkerhetsmoduler som kan implementeras. LÄS MER

 4. 4. Defending against denial of service attacks in ETSI ITS-G5 networks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Oskar Lind; [2020]
  Nyckelord :Keep Alive Forwarding; KAF; Decentralized Environmental Notification Message; DENM; ITS-G5; VANET;

  Sammanfattning : This thesis explores the combined subjects of keep alive forwarding, denial of service attacks and decentralized congestion control. In a society where the technical requirements on vehicles constantly escalate; inter-vehicle communication has risen as a potential springboard for new technologies. LÄS MER

 5. 5. Secure Self-Reconfiguring Services to Mitigate DoS Attacks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Silvan Zeller; [2019]
  Nyckelord :Rule-Based IDS; Runtime Verification; Domain Attacks; Self-Reconfiguring Systems;

  Sammanfattning : Protecting web services from cyber attacks is a complex problem requiring many layers of defense and mitigation strategies. Out of the diverse range of attacks, denial of service (DoS) attacks on the business logic – or the domain – are poorly studied and no widely accepted general-purpose software product to prevent these attacks exists today. LÄS MER