Sökning: "Denise Lindgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Denise Lindgren.

 1. 1. BARNS FRIA LEK I UTOMHUSMILJÖN : En kvalitativ studie om hur förskollärare är närvarande i barns fria lek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Denise Lindgren; Emma Englund; [2023]
  Nyckelord :förskollärare; fri lek; utomhusmiljön; lekresponsiv teori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare är närvarande i barns fria lek i utomhusmiljön och hur det ger förutsättningar för att skapa undervisningstillfällen. Det är en kvalitativ observationsstudie av fyra förskollärares förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Dans och drama : Hur fungerrar de som pedagogiskt verktyg i en mindre stad?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

  Författare :Denise Lindgren; [2006]
  Nyckelord :Dans; drama; förskollärare; pedagogiska vertyg; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på om och i så fall hur förskollärare arbetar med dans och drama i en mindre stad i västerbottens inland eftersom dans och drama nämns i läroplanen för förskolan (utbildningsdepartementet, 1998).... LÄS MER