Sökning: "Denise Lundgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Denise Lundgren.

 1. 1. Kvinnors psykiska hälsa i samband med bröstcancer : En självbiografisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Denise Lundgren; Rebecka Thorsell; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; människan; psykisk hälsa; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Världen omkring oss och världen inom oss

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annamaria Modéer; Denisé Lundgren; [2007]
  Nyckelord :etnocentrisk världsbild; geografi; geografiundervisning; geografisk omvärldsbild; geocentrisk världsbild; mental karta; sverigekarta; världskarta;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilken geografisk omvärldsbild elever har, dvs. vilken inre karta de har av världen, och hur den formas. Vi har använt oss av en metod bestående av en enkät med både allmänna frågor om elevens erfarenheter samt tre kunskapsbaserade uppgifter om kartan. LÄS MER