Sökning: "Denise Mångsén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Denise Mångsén.

  1. 1. Glasklart? : Om arbetet med glas i gymnasieskolans undervisning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen

    Författare :Denise Mångsén; [2008]
    Nyckelord :glas; glasarbete; arbetsbeskrivning; bild; estetiska ämnen; undervisning;

    Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om arbetet med glas i gymnasieskolans undervisning. Det övergripande syftet med arbetet var att skapa en inblick i hur arbetet med glas kan gestalta sig i gymnasieskolans undervisning samt att tillhandahålla en överskådlig arbetsbeskrivning av tillvägagångssätt, tekniker och material för arbete med glas i bildundervisning. LÄS MER