Sökning: "Denise Odhner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Denise Odhner.

  1. 1. Hur kommuniceras den hållbara skolmåltiden?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Denise Odhner; Linda Trieu; [2020-08-05]
    Nyckelord :Grundskolebarn; hållbara måltider; skolmåltider; sociala medier;

    Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Anna PostAntal sidor: 32 sidor (inklusive bilagor)Termin/år: VT 2020Nyckelord: Grundskolebarn, hållbara måltider, skolmåltider, sociala medier.... LÄS MER