Sökning: "Denisse Predoianu"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Denisse Predoianu.

 1. 1. Visionen om Köpenhamn som koldioxidneutral : En diskursanalys av den hållbara stadsvisionen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Denisse Predoianu; [2018]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; visioner; hållbarhet; framtidsstudier; diskurser; makt; Köpenhamn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. STADSRUM : en upplevelse påverkad av kulör

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Denisse Predoianu; [2016]
  Nyckelord :kulör; skala; storlek; slutenhet; öppenhet;

  Sammanfattning : Sett till den fysiska planeringens möjligheter att påverka och stärka stadslivet och de offentliga stadsrummen kan konstateras att ett flertal faktorer spelar in. I detta kandidatarbete uppmärksammas de olika kulörer som finns på stadsrummens fysiska strukturer, i detta fall, fasaderna. LÄS MER