Sökning: "Deniz juridiska"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Deniz juridiska.

  1. 1. PL 19 § 2 st. 1 p. och PL 20a § : förutsättningar för användande av brottsförebyggande tvångsmedel

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Deniz Ünal; [2017]
    Nyckelord :Processrätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER