Sökning: "Dennis Cicek"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dennis Cicek.

  1. 1. Utvärdering av VVS-system i en befintlig byggnad : Energieffektiviseringsåtgärder för att minska energiförbrukningen i en enfamiljsvilla i Stockholm

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Dennis Cicek; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER