Sökning: "Dennis Ekstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dennis Ekstrand.

  1. 1. Vi och dem : Muslimer som de andra i svenska läromedel

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

    Författare :Dennis Ekstrand; [2017]
    Nyckelord :Religionskunskap; Religionsdidaktik; Religionsläromedel;

    Sammanfattning : Svenska läromedel i religionsämnet fokuserar ofta på Mohamed och koranen och sällan på hur religionen islam praktiseras av muslimer. Kvinnans roll är ofta nedtonad eller helt utsluten vilket bidrar till en distansering av religionen islam från den modernt sekulära grundsynen. LÄS MER