Sökning: "Dennis Fridén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dennis Fridén.

  1. 1. Fotboll i Textilstaden : En studie kring IF Elfsborgs väg genom ett tufft men framgångsrikt 1930-tal

    L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Dennis Fridén; [2019]
    Nyckelord :Fotboll; Kulturhistoria; Lokalhistoria; Borås; Arbetarrörelsen;

    Sammanfattning : The purpose of this essay has been to study IF Elfsborgs way through the economic hardships of the 1930s, a decade known as the clubs most successful. Basically, the focus has been to emphasize the decisions made by the club during this period in contrast to its surroundings and swedish society as a whole. LÄS MER