Sökning: "Dennis Luu"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Dennis Luu.

 1. 1. Materialhantering från inleverans till förmontering vid tillverkning av kundanpassadeprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Dennis Luu; Sandra Younan; [2016]
  Nyckelord :material handling; material control; lean production; logistics; materialhantering; materialstyrning; lean produktion; logistik;

  Sammanfattning : Syfte– Syftet med denna studie är att undersöka hur materialhantering från inleverans till förmontering i ett tillverkande företag av kundanpassade produkter kan förbättras med avseende på kvalitet. Följande två frågeställningar ska uppfyllas för att besvara syftet:1. LÄS MER

 2. 2. Customers Perspective of a Non-Reward Referral Marketing. : A Case Study of OnePlus Smartphone Manufacturer.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Dennis Luu; Sebisubi Lubwama Muhamad; [2016]
  Nyckelord :Non-reward referral marketing;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to analyze how a non-reward referral program can be operated without offering a real incentive to one referring someone else to a company. A case of Oneplus smart phone Manufacturer Company is used to illustrate the topic under study in the introduction chapter to give the reader a clear picture of the study. LÄS MER

 3. 3. How far east? : a study of the choice between outsourcing markets

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Dennis Luu; Johanna Holst; [2013]
  Nyckelord :outsourcing; factors; swedish companies; Eastern Europe; China;

  Sammanfattning : Outsourcing is an important subject in the industrial business. Most of the companies in Sweden have some sort of outsourcing relations with foreign countries. The last decade many Swedish companies have moved their production to China through outsourcing relationships. In the recent years there are signs of a shift in the outsourcing trend. LÄS MER