Sökning: "Dennis Ly"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dennis Ly.

 1. 1. The Reshoring Decision Making Process : A Multiple case Study

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Rasheed Hindi; Dennis Ly; [2018]
  Nyckelord :Reshoring; Decision Making;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konsumtionsbeteende : unga vuxnas syn på köttkonsumtion och relationen till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Hammarstrand; Pierre Karlsson; Dennis Ly; [2016]
  Nyckelord :meat consumption; sustainability; Theory of planned behaviour; environment; young adults; köttkonsumtion; hållbar utveckling; Teorin om Planerat Beteende; miljö; unga vuxna.;

  Sammanfattning : Den genomsnittliga konsumtionen per person har tredubblats de senaste 50 åren (IGES, 2010). Forskarna menar att det kan bero på att marknadsföringen visar ett konstant meddelande som förmedlar ”desto mer du konsumerar, desto mer attraktiv och lyckligare kommer du bli. LÄS MER