Sökning: "Dennis Månsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Dennis Månsson.

 1. 1. Foucaultanvändningen i svensk psykiatrihistoria. En kritisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Dennis Månsson; [2014]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Reflections on “the Present”. Culture. Politics. Globalization.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Dennis Månsson; [2012]
  Nyckelord :“Culture”; “National imagination”; “Global culture”; “Cultural globalization”; “Cosmopolitan democracy”; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is an inquiry into how aspects of the present human reality came to being and thereby also an investigation into limitations and potentialities of this “present”. An important argument in this essay is that there exists a mutually affective relationship between culture and politics and that this relationship implies both possibilities and constraints. LÄS MER

 3. 3. Den kosmopolitiska blicken: reflektioner och kritik

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dennis Månsson; [2010]
  Nyckelord :world community; cosmopolitan morality; cosmopolitan imagination; cosmopolitan outlook; global public sphere; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is a study conducted within the global political theory branch of political science. The essay’s main concern is that of cosmopolitan imaginations, in this case illustrated by Ulrich Beck’s concept the cosmopolitan outlook. LÄS MER

 4. 4. Demokratisera mera! En uppsats om nyttan med global gemenskap och om varför illegitim auktoritet bör utrotas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dennis Månsson; [2009]
  Nyckelord :global rättvisa; global Leviathan; global gemenskap; Identitet; illegitim auktoritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats börjar med att anta en definition av global rättvisa baserad på John Rawls teori om rättvisa. Utifrån rättvisedefinitionen dras slutsatsen att världen inte är rättvis och därefter analyseras vad Thomas Nagel kallar för problemet för global rättvisa: avsaknaden av en global Leviathan. LÄS MER